Fråga tandläkaren

Blogg

Sida 2

Friska tänder genom en tandläkare i Fruängen

17 apr 2020

Tänderna är direkt avgörande kring hur vi mår i övrigt. Det finns en tydlig koppling mellan sämre tänder och mellan olika sjukdomar av det allvarligare slaget - cancer och hjärt- kärlsjukdomar exempelvis. Att sköta sina tänder ger bättre förutsättningar för ett långt och friskt liv. En tandläkare spelar stor roll i detta.

Hur ofta går du till tandläkaren? Väldigt mycket tyder påa tt många går till tandläkaren i en betydligt mindre utsträckning än vad man borde göra. Det handlar dels om att det kostar pengar och dels också om att vi idag har så pass mycket på våra agendor. Detta gäller i synnerhet för storstadsmänniskor som i en hög grad väljer bort detta viktiga besök. Bor man i Fruängen, arbetar heltid inne i city och samtidigt har en familj att ta hand om så måste någonting stryka på foten - detta något är ofta en tandläkare i Fruängen.

Ska man vara krass så finns det även en tredje förklaring som många hänvisar till: bristen på tider hos tandläkarmottagningar. Det stämmer att det finns färre sådana idag än förr - lika sant är emellertid att detta inte är någonting nationellt; det handlar mer om lokala problem. Bor du i Fruängen så har du garanterat inga problem att hitta en tid hos en tandläkare, detta då du har hela Stockholm att välja bland. Värre kan det, som sagt, vara i mindre städer och samhällen.

Priset för en tandläkare varierar - men är alltid en investering

Kostnaden då? Det svenska tandvårdssystemet ger många fördelar. Framförallt så ger det oss en sund, stabil grund att stå på genom resten av livet. Att vi kan besöka en tandläkare utan att det kostar oss pengar som individer - genom skatt - fram till dess att vi fyller 23 år ger rätt förutsättningar. Men, det handlar också om att fullfölja och ro båten i land. Något många alltså inte gör. Man slutar gå till en tandläkare då den tjänsten kostar pengar och därmed så bygger man också upp större risker - och högre kostnader - för sig själv.

Man ska se ett besök hos en tandläkare som en investering. Besöker man en mottagning för en undersökning någon gång per år - för en summa motsvarande kanske tusen kronor - så slipper man de akuta kostnaderna som kommer om någonting visar sig vara rejält skadat. Dessutom så varierar också kostnaderna.

Besöker du Folktandvården så får du samma prisbild över hela Sverige. Väljer du däremot privata aktörer så finns det fri prissättning; något som innebär att tandläkaren själv väljer vad de olika behandlingarna ska kosta. Det behöver inte vara negativt.

Högre konkurrens ger bättre priser

Som inom alla branscher så måste man ha kunder. En tandläkare som driver sin mottagning i privat regi måste attrahera nya kunder - och samtidigt behålla de existerande. Detta gör att priserna varierar och att man ser att många tandläkare arbetar aktivt för att ligga lägre än vad konkurrenterna gör.

För dig som bor i Fruängen - och således har Stockholm som spelplan - kan detta löna sig: du kan med fördel besöka olika tandläkare och se över vad exempelvis undersökningar, besök hos tandhygienisten och olika, mer specifika, behandlingar kostar. Du sitter med trumf på hand på ett helt annat sätt än vad man gör i andra, mindre städer där konkurrensen är lägre. Där blir det snarare tvärtom.

Därmed inte sagt att priset är det absolut viktigaste. Det handlar naturligtvis om att få rätt vård och den omsorg du behöver. Du ska känna dig trygg och säker och du ska uppleva att du får exakt den behandling du behöver. Det ska aldrig underskattas. Alla tandläkare håller inte samma goda kvalitet. Var medveten om detta och se gärna över exempelvis kundomdömen innan du går vidare.

Kan man korrigera tänder på vuxna?

21 feb 2020

Många minns kanske sina egna eller klasskompisars tandställningsgrin. De stackare som var tvungna att bära tandställning, var tvungna att ha aluminium i tänderna och en massa mat som fastnade där. När de sedan äntligen kunde bli fri från tandställning kunde stackarna till sist slappna av och njuta av att vara fri från tandställningen.

Förut sa man att det bara var barn som kunde ha en tandställning och att vuxna inte kunde korrigera dem på samma sätt, men numera kan även vuxna korrigera tänder med tandställning som man bär i flera månader och som korrigeras millimeter för millimeter så att tänderna flyttar på sig till önskad position.

Så mycket kostar tandställning för vuxna

Väljer man en "traditionell" tandställning, som den många barn har, så kostar den mellan 17.000-33.000 kronor för en köke och mellan 27.000-41.000 kronor för båda käkarna. Vill man som vuxen ha en osynlig tandställning kan man få en för cirka 23.000 kronor för en käke och för båda käkar cirka 36.000 kronor. Man kan antingen ha en tandställning som sitter fast och som man inte kan ta bort. Eller så kan man ha en tandställning som man enbart har till exempel på nätterna. Den kan man ha om det är fel på ens bett eller om de tänder som ska rättas till enbart behöver mindre förändringar.

Oftast tar man bort överflödiga tänder

Har man trångt om tänder så kan man behöva ta bort tänder som gör det för trångt i munnen. Tar man bort några tänder blir det lättare för de andra tänderna att växa på rätt sätt och flytta sig så som man önskar. Dessutom blir det lättare att borsta mellan tänderna om de inte sitter alltför tätt. Skulle man ha en tandställning som inte är avtagbar, behöver man bära en tandställning även efter att man har tagit bort tandställningen. Då kan man behöva bära en plastskena som håller tänderna på plats. Eller så kan man bära trådar som håller dem på plats. Utvecklingen när det kommer till tandställningar och olika produkter som finns att använda har kommit så långt att det numera inte behöver vara besvärligt att ha en tandställning i munnen. Det finns även osynliga tandställningar som inte syns, då de sitter innanför tänderna, osynliga för andra, men gör sitt jobb på insidan av tänderna. Som vuxen kanske man inte riktigt vill skylta med att man bär en tandställning. Här kan man läsa mer om tandkorrigeringar för vuxna på: tandteknikerna.se.

Varför känner människor tandvårdsrädsla?

11 jan 2020

En del människor upplever det mycket obehagligt att gå till tandläkaren och har vad som kallas för ”tandläkarskräck”. Men varför känner människor tandvårdsrädsla?

Att känna obehag för att gå till tandläkaren är vanligt. Det kan kännas jobbigt både fysiskt och psykiskt när ingrepp måste ske. Men det är stor skillnad mellan obehag och tandvårdsrädsla. Människor med tandvårdsrädsla behöver extra stöd hos tandläkaren och kan många gånger skjuta upp besök så länge som möjligt. Det är alltså skillnad på oro och rädsla. 

Man beräknar att ca 5 % av befolkningen har tandvårdsrädsla, vilket även kallas för ”fobi” eller tandläkarskräck. Det finns ingen skillnad mellan könen. En viss skillnad har man däremot sett mellan människor som är mer emotionella än andra. Med mer känsloyttringar ökar även risken för tandvårdsrädsla. 

Orsaker bakom rädslan

 • Dåliga erfarenheter

En rädsla kan växa fram på grund av dåliga erfarenheter. Bland äldre personer finns exempelvis minnen om hur tandvård genomfördes på 40 – och 50-talet vilket är långt mot dagens teknik. Men även om man är medveten om att tiderna och tekniken förändras så är det svårt att ändra känslan i kroppen. 

 • Traumatiska händelser med emotionell koppling

Det måste inte vara en händelse från klinik som ligger bakom rädslan utan kan även vara händelser som emotionellt kopplas ihop med vård. Ett exempel skulle kunna vara att man upplevt ett besök på ett sjukhus som traumatiskt och när man sedan får vård hos tandläkaren kopplar hjärnan ihop dessa två händelser. 

 • Upplever som barn

Barn som är oroliga för att gå till tandläkaren kan ha kvar denna oro när man blir vuxen. I den låga åldern kan det vara väldigt många olika saker som ligger bakom oron och därefter sitter känslan kvar när man växer upp. 

 • Kontrollbehov

Människor med stort kontrollbehov kan känna tandvårdsrädsla utifrån att man inte själv har någon kontroll på vad som sker. Dessa personer brukar även ha svårt att gå till sjukhus överlag. Någon annan tar över kontrollen och gör ingrepp i munnen medan man själv måste sitta helt still. 

 • Skam

Ytterligare en orsak som kan göra att tandvårdsrädsla växer fram är skam för tänderna, munhygien eller liknande. Även här kan det alltså finnas händelser i livet som ligger bakom att rädslan växer fram. Detta även om det inte är direkt kopplat till tandläkaren. 

Att undvika tandläkaren gör saken värre

Personer med tandvårdsrädsla försöker i ofta i möjligaste mån undvika att gå till tandläkaren. Det är inte ovanligt att de årliga kontrollerna hoppas över. Men dessa kontroller sker för att upptäcka problem i tid så att åtgärderna inte behöver bli så stora. Undviker man att kontrollera tänderna kan det därmed behövas en betydligt större åtgärd när väl ingreppet sker. 

Behandling

Det finns flera sätt att behandla tandvårdsrädsla. I vissa fall kan även personen sövas vid ingrepp då man inte klarar av pressen som uppstår under behandling. Det viktigaste är att kontakta sin tandläkare i god tid före den bokade tiden för att påtala sin rädsla. Har man stor skräck kan behandlingsformer behöva genomföras före så att man kan hantera situationen bättre. Fråga alltid tandläkaren om råd!

Här hittar du mer information: https://www.tandläkaretierp.se

Hur är det att jobba som tandläkare?

11 jan 2020

Funderar du på att jobba som tandäkare? Att jobba som tandläkare innebär mycket patientkontakt. Det är ju själva patienterna som man träffar i yrket. Om man nu inte väljer att studera och forska inom olika tandsjukdomar. Att jobba med människor innebär som oftast att man bör kunna hålla en god kontakt med andra. Vara servicevänlig och lyssna på sina patienter.

Oftast arbetar man två och två; en tandäkare tillsammans med en tandsköterska. En tandsköterska är inte en assistent till tandläkaren, även om man lätt kan tro det. Hon, eller han kan själv ha patienter som hon, eller han tar hand om. Då kan hon möta dem för konsultation och hon, eller han kan ta prover och ge råd om bäst tandvård.

Utbildningen är lång men lönen bra

En tandläkare har nästa lika lång utbildning som en läkare; fem års utsbildning på Tandläkarhögskolan. Det finns tandläkarhögskolor på lite olika ställen i Sverige; i Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund och i Linköping, bland annat. Det krävs oftast goda betyg för att komma in, då det är en ganska attraktiv utbildning, samtidigt som det ställer höga krav på en tandläkare, nästan lika höga krav som på tandläkare. Som tandläkare har man ju stort ansvar för sina patienter och de ska kunna lita på en tandläkare och de råd som en sådan ska kunna ge.

Det läser man på utbildningen

Som tandläkarstudent så läser man bland annat kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och anatomi. Andra ämnen som man läser är patologi, medicin och farmakologi. Av praktiska skääl så läser man även kommunikation, etik och annat, men man får göra mycket praktik udner utbildningens gång. När man sedna är klar med sin utbildning får man sin legitimation av Socialstyrelsen efter examen. Många patienter kan går till en högskoleutbildning och få en billigare vård genom att gå till tandläkarstudenter för sin tandvård. Läs mer om hur tandläkare i Jönköping arbetar på: tandläkarejönköping.nu.

Ska ha kunskap om tänder käkar

En tandläkare måste ha goda kunskaper om tänder och övriga käksystemet. En tandläkare ställer alltid en diagnos efter att ha undersökt tänderna. De ansvarar för den behandling som de utför på sina patienter. Som tandläkare undersöker man ju inte bara tänderna utan borrar, lagar hål utför operationer, behandlar inflammationer i tänderna, förebygger skador och mycket annat. Ibland måste en tandläkare se till så att patienter får den tandprotes som de kanske behöver. Då tar man som tandläkare av tryck av en patients tänder och sänder en beställning till en medicintekniker som tillverkar nya tänder i en protes.

 

Kan man fixa tänder med ojämn storlek?

11 nov 2019

Hos vissa personer är framtänderna väldigt framträdande eftersom de är så mycket större än de övriga tänderna. Kan man fixa tänder med ojämn storlek?

Ja, det finns flera sätt att ordna så att tänderna får en jämnare storlek. Vilken väg som är bäst bör däremot alltid en tandläkare avgöra. 

 • Övriga tänder förlängs

En väg är att de mindre tänderna förlängs. I och med detta kommer framtänderna att inte upplevas så stora. Proportionerna mellan de olika tänderna jämnas ut. 

Däremot finns vissa begränsningar gällande förlängningen. Om dessa förlängs för mycket kommer proportionerna mellan tandens höjd och bredd bli konstig vilket i sig skapar dåliga proportioner. 

 • Framtänderna förkortas

Andra alternativet är att förkorta de framtänder som är långa. Här beror det på hur mycket kortare de ska bli. I vissa fall kan det räcka med att slipa ned dem något. Däremot kan slipning ske med enbart en mycket liten del. Väljs istället skalfasad kan tänderna ”förkortas” mera. 

Exempel - Skalfasad 

Skalfasad kan användas för att dölja allt från missfärgade tänder till en tandrad med ojämna tänder. Fasaden skapar stora möjligheter och kan ge ett helt nytt leende. 

En skalfasad tillverkas av extremt tunnt porslin varpå den sedan monteras fast på tandens naturliga yttersida. På detta sätt kan enstaka tand förändra utseende likväl som hela bettet. Behandlingen börjar alltid med en grundlig undersökning av tänderna då foton, avtryck och röntgen sker så fasaderna tydligt ska kunna tillverkas efter patients behov. 

Tänderna slipas sedan ner (extremt lite) varpå fasaden fästes och sitter sedan stenhårt på tanden eller tänderna. 

Läs mer om Skalfasad i Stockholm

Måste jag betala behandlingen själv? 

Det finns primärt två orsaker till att man vill fixa till tänder i ojämn storlek. Antingen sker det utifrån ett funktionellt perspektiv eller ur ett estetiskt perspektiv. 

Det är alltid en tandläkare som avgör om behov finns av tandreglering, eller annan behandling, utifrån ett funktionellt perspektiv. I det fall de avgör att behov finns är det gratis för till det år som man fyller 23 år. Därefter får visserligen kostnaden betalas men man har både tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. 

Är det däremot enbart av estetiska skäl betalas hela kostnaden av patienten då sjukvårdens uppdrag inte innefattar behandlingar av rent estetiska skäl. 

Boka tid för konsultation 

Anser du att storleken på dina tänder stör dig? Oavsett om det är estetiskt eller funktionellt kan kontakt tas med tandläkare för att diskutera problemet. De kan sedan avgöra vilken metod som är bäst och även ge ett prisförslag på ingreppet. 

När du behöver tandimplantat i Göteborg

29 okt 2019

Har du tappat en tand och behöver ett tandimplantat i Göteborg? Att tappa en tand, kan kännas skamfyllt. Även om det är en väldigt naturlig sak, så kan man känna det som att det är ens eget fel (fastän det inte är det). Att inte borsta sina tänder och missköta sina tänder kan vara ganska så skamfullt. Och den som har tappat sin tand, kan känna att man inte vill visa sig hos andra människor.

Då är det skönt att veta att det går att åtgärda. Numera finns det så bra metoder att man kan ersätta tanden med ett tandimplantat så att man inte ser skillnaden mellan en tand som är ens egen och ett tandimplantat. Brånemark-metoden kallas tandimplantaten också, efter den man som uppfann metoden att skruva i en titanskruv, för att sedan lägga på en porslinstand, som ser äkta ut

Mycket bra metod som det forskas på

Det sägs att 95 procent av alla som har fått tandimplantat har kvar dem eter 10 år. Det säger Ann Wennerberg, som är professor på Malmö högskola som forskar på tandimplantat och hur de håller, om de läker bra. Ett tandimplantat fungerar så att man skruvar in en skruv med titat i käken där det fattas en tand. När skruven sedan har läkt, skruvar man på en tand av porslin. Skruven som är av titan, är en metall som mycket väl integreras med mänsklig vävnad utan att stötas bort. Denna metod har visat sig med tiden vara ett mycket bra sät att ersätta tänder på.

Undantagen är få med tandimplantaten

I de fall som det faktiskt inte fungerar som man skulle önska. Och det har att göra med hur tandkirurgen inte är uppmärksam på att patienten har en pågående infektion i kroppen när man utför ingreppet. Har patienten en sådan, så påverkar det förmågan att läka titanskruvarna i käken. En annan nackdel kan vara att om patienten drabbas av en felaktig belastning under en längre tid, eller att man inte sköter om sitt tandimplantat efteråt. De allra flesta ser till att sköta om sitt tandimplantat, och ser även till att inte göra ingreppet när man har en infektion i kroppen.

Man forskar om nytt material i tandimplantat

Just nu forskar man om det finns något annat material som man kan använda till sitt tandimplantat, bland annat ett material som heter Peek, som inte triggar benintegration. Bland annat forskar på andra metaller och metallblandningar än titan. Man ser på metaller som upptas av kroppen helt och hållet. Man kan till och med få till nybildat ben i människokroppen. Läs mer om tandimplantat som du kan få i Göteborg på: https://www.tandimplantatgöteborg.nu.

Undersök tänderna vid huvudvärksbesvär

9 sep 2019

Har du ofta huvudvärk? Om så är fallet och läkaren säger att det inte beror på migrän, ögonfel, eller något annat, kan det vara bettet som är besvärligt. Man kan gå till en tandläkare om inget annat har konstaterats som ger upphov till huvudvärksbesvären. Det går nämligen att komma till rätta med bettfel genom att bära en bettskena som korrigerar bettet, som ger upphov till huvudvärk.

Invisalign i Stockholm har nya metoder

Är man nyfiken kan man pröva Invisalign i Stockholm. Det är en ny metod soom gör att man slipper smärtsamma och komplicerade operationer. Man slipper stora och fula bettskenor, som man förut bar på nätterna och jämnt var i vägen när man skulle sova. Det finns numera osynliga bettskenor som man bär på dagarna och som inte besvärar en. Man slipper sova med dem. Istället tar man ut dem, borstar tänderna och bär dem sedan hela dygnet. De syns inte och ingen behöver fråga dig om någon bettskena som man bär. Det är ju inte alla som har lust att berätta att de bär på en bettskena. Då är en osynlig bettskena mycket diskret och ger inte upphov till frågor och undringar.

Så fungerar Invisalign

Invisalign är namnet på en ny metod som skapar bettskenor som anpassar käken och bettet. Man bär dem hela tiden. Man kan ta bort dem när man ska borsta tänderna, men i övrigt bär man dem. De är osynliga och syns inte, även när man ler. Genom att man byter ut bettskenorna varannan vecka, förändrar man bettet gradvis och på ett skonsamt sätt. Istället för att genomföra en smärtsam operation, förändrar man lika effektivt bettet och käken på önskvärt sätt. Det innebär att eftersom man lägger in en ny bettskena varannan vecka, korrigerar bettskenorna käken och bettet gradvis. Alla bettskenor är annorlunda än den tidigare. Genom att bära en annan bettskena som förändrar käken mer allteftersom tiden går, anpassar sig käken och bettet utifrån bettskenan. På så vis behöver man inte ha bettskenan på natten, som man gjorde med de gamla bettskenorna.

Tandläkaren kontrollerar resultatet

Var sjätte eller åttonde vecka går man sedan till tandläkaren som kontrollerar att allt går som man vill att det ska gå. När hela behandlingen har nått önskat resultat behöver man sedan inte bära bettskenorna längre. Men för det behöver tandläkaren kunna konstatera att önskad förändring har uppnåtts. Man kan inte avgöra det på egen hand, även om det kanske känns annorlunda.

Vad skiljer Solna Dental från konkurrenterna?

19 dec 2018

Var hittar man Norrorts bästa tandläkare? Svarte på den frågan är för många ganska given och där man säger Solna Dental? Fler och fler har nämligen börjat hitta till någon av de båda mottagningarna som drivs i Solna Dentals regi och där man antingen besöker den som är belägen i Arenastaden eller den som ligger i Huvudsta.

Det gemensamma med dessa besökare är att de sällan går därifrån missnöjda. Tvärtom - man är nöjda med allt från service, priser, bemötande, lokaler och med den personliga kontakten man fått med tandläkaren eller tandhygienisten. Det här har gett ringar på vattnet och man kan idag se Solna Dental som det självklara valet för personer över hela Stockholm.

Frågan är snarare om det inte är läge att öppna ännu en filial och därigenom ytterligare möta efterfrågan som finns. Något som många konkurrenter har uppenbara problem med att göra. Vad är det då som gör denna mottagning så pass speciell och vad skiljer deras verksamhet från andra tandläkarmottagningar?

Vi skulle säga att det inte handlar om en specifik sak, utan en längre kedja av genomtänkta beslut fattade av ägaren Dani Toutoundji - beslut som alltid utgått från kundernas behov snarare än från egen vinning. Det är saker som märks då man som patient besöker de mottagningar i Stockholm som han driver.

Fördelar med Solna Dental

Enklast blir det kanske om vi radar upp några av de fördelar som finns med Solna Dental och vad kunderna brukar nämna som extra tilltalande.

 • Priserna. I en tid så många anser att tandläkare tar ut rena överpriser så gör Solna Dental det exakt motsatta. Man sänker priserna till en humanare och mer rimlig nivå och skaffar sig därigenom fler kunder. Det här visar att tandläkare i Stockholm kan göra skillnad och det visar att den fria prissättningen inte alls behöver vara synonymt med kostsamma undersökningar och behandlingar.
 • Tillgängligheten. Solna Dental växer så att det knakar - steget från en mottagning till två är ett exempel på detta. Men, man växer inte ur kostymen utan man skyndar långsamt så tillvida att man utökar sin personalstyrka i lagom takt. Det gör skillnad. Man anställer specialister inom respektive gebit och kan därigenom också möta kundernas behov på ett bättre sätt; något som leder till minskade köer och en möjlighet till snabb vård.
 • Akut tandläkare. Alla tandproblem kommer inte som en frukt av misskötsel och dåligt underhåll. Nej, även olyckan är en faktor att räkna med. Vid en olycka är vikten av snabb vård extremt stor och Solna Dental har löst detta genom att ha en akut tandläkare tillgänglig - alltid redo att ta emot besökare med kort varsel. Slår du ut en tand så garanteras du vård redan samma dag på någon av de avsatta tiderna.
 • Samarbete mellan mottagningarna. Man må ha två mottagningar - med de fungerar som en enhet där man kan hjälpa varandra och avlasta vid behov. Det är en klar fördel för patienterna som sällan behöver se att en tid ställs in som en följd av exempelvis sjukdom.
 • Lokalerna. Hur upplever du ett tandläkarbesök? Många känner ett stort obehag och till stor del så handlar det om att man känner sig ovälkommen. Det gör man inte hos Solna Dental. Lokalerna är luftiga, de har snygg inredning och personalen möter upp med ett leende över läpparna. Det är en så pass enkel sak som verkligen kan göra skillnad i slutändan.
 • Mångsidigheten. Man erbjuder - och klarar av - alla typer av behandlingar där allt från estetisk tandvård till mer avancerad kirurgi inkluderas. Alltid till bästa möjliga priser och där man dessutom erbjuder förmånliga avbetalningsplaner till kunder som, för tillfället, kanske saknar de ekonomiska resurserna som krävs.
 • Alla är välkomna. Personalen kommer - liksom kunderna - från världens alla hörn och det gör att alla känner sig välkomna. Personalen kan möta kunderna på deras respektive språk och det är en detalj som ger ett inkluderande och som minskar på rädsla och oroskänslor.

Ger ett skyddat boende absolut skydd?

14 dec 2018

Att tvingas fly ifrån exempelvis en våldsam make och få hjälp av myndigheter för att starta om på nytt är ingen enkel match. Dels så har man ofta ett trasig liv att reda ut där man måste få hjälp med terapi och annat för att kunna läka rent mentalt, dels så finns andra utmaningar av en mer vardaglig karaktär att ta tag i. Flyttar man till ett skyddat boende så bryter man också med den gamla hemstaden; man flyttar till en ny stad och ort och man kommer inte att känna någon där.

Första prioritet är att komma bort från misshandeln, hoten, övergreppen eller vad det nu än må vara för typ av skäl till varför man behöver ett skyddat boende. Det andra - söka jobb, skaffa vänner, hitta intressen och skaffa ett socialt nätverk får - och måste få - komma senare. Det får man också hjälp med.

Lämna aldrig ut din adress i onödan

Ett skyddat boende är mer än en säker bostad: det handlar om att man även får hjälp med alla typer av detaljer som ger bättre acklimatisering. En kontaktperson håller en uppdaterad och sköter all kontakt med myndigheter. Man får dessutom en sekretessmarkering. Det innebär att ingen ska kunna få ut adress eller andra uppgifter som myndigheter har. För att få en sådan markering så krävs det också en hotbild. Men, det handlar inte om det bästa skyddet.

En sekretessmärkning är det svagaste skyddet som ges och innebär konkret att om någon vill ha uppgifter om dig - från exempelvis Skatteverket - så kommer det att lysa en röd lampa som innebär att en prövning ska göras. Här kan det - till skillnad mot de starkare skydden, Kvarskrivning och Fingerade Personuppgifter - ske misstag. Rådet är att man alltid är försiktig med att lämna ut sin adress i olika sammanhang -detsamma gäller telefon och mailadress. Besöker du exempelvis tandläkaren så kan du kanske ta receptionisten åt sidan och förklara varför du inte vill bli registrerad hos dem och figurera i något kundregister.

Ett skyddat boende ger skydd, men det är inget absolut sådant sett till känsligheten som kan komma av endast en sekretessmarkering. Ökar hotbilden i samband med det nya livet - att maken exempelvis får reda på i vilken stad man flyttat till så kan man ansöka om kvarskrivning. Det innebär att din adress försvinner från folkbokföringen och att du får en adress registrerad hos Skatteverket. 

Läs mer om skyddande boenden.

Livsmedel som är bra för tänderna

29 nov 2018

Kan man verkligen äta sig till bättre tänder? Ja, precis på samma sätt som man kan äta sig till sämre tänder. Det fungerar nämligen åt båda hållen. Godis och frätande saker som läsk och sötsaker ger dig hål i tänderna, men äter du grönsaker och knäckebröd får du bättre tänder. Så fungerar det. Men vad är det för slags mat man ska äta för att få bättre tänder? Här listar vi några bra livsmedel som du kan äta för att få bättre tänder.

Grönsaker

Grönsaker är ju i princip bra för allt i kroppen. Många grönsaker innehåller både kalcium och fosfater som är bra för tänderna, som till exempel broccoli, blomkål och vitkål. Dessa grönsaker innehåller en hel palett av mineraler och vitaminer som är nyttiga för så mycket i kroppen och som verkligen är bra för kroppen.

Mjölkprodukter

Alla mjölkprodukter som innehåller kalcium är bra för tänderna; förutom mjölk innehåller ost mycket kalcium, även yoghurt har hög kalciumhalt. Mjölk har ofta dessutom berikats på konstgjord väg med D-vitamin vilket gör tänderna starkare.

Mat med C-vitamin

Många kanske inte känner till sjukdomen Skörbjugg, men det är en bristsjukdom som angriper den som lider av C-vitaminbrist. Många sjömän led av det, då de ute på långa färder på sjön och inte hade tillgång till färska frukter och grönsaker. Då kunde deras tandkött börja blöda och sedan tappade de sina tänder. Frukter som innehåller mycket C-vitamin är apelsiner, grapefrukt, kiwi och många sorters bär, som jordgubbar, blåbär och hallon. Grönsaker som morötter och paprika innehåller stora mängder med C-vitamin.

Xylitol

Xylitol utvinns ur björksav och är mycket bra för tänderna. Förutom fluor är Xylitol bland det allra bästa för tänderna när det kommer till livsmedel. Xylitol brukar mest finnas i tuggummin, då det är ett ganska sött livsmedel.

Feta nötter

Även nötter och frön är fulla av järn, magnesium och folsyra, ämnen som är nyttiga för tandköttet. Och även om nötter är bättre för tänderna än chips och ostbågar, så är nötter bra för resten av kroppen också. De innehåller nyttiga oljor som är bra.

Så kan du ta hand om dina tänder

Detta var bara ett axplock på nyttiga livsmedel som är med och bygger upp tänderna och tandköttet, bland annat. Överlag, kan man tänka som så att frukt, bär och grönsaker är bra för ens tänder. Att inte äta godis, chips och läsk är viktigt om man vill förbättra kvaliteten på ens tänder och få en bättre munhälsa. En annan sak som är bra förutom dessa matvaror är att borsta tänderna, använda tandtråd och gå regelbundet till tandläkare. Bor du i Stockholm kan du läsa mer här.

Utbilda sig till tandhygienist

6 nov 2018

tandläkarenFör den som vill arbeta med oral hälsa så finns det flera alternativ. Du kan antingen bli tandläkare, tandsköterska eller så kan du välja att utbilda dig till tandhygienist. Här kommer vi gå igenom några av sakerna kring utbildningen för tandhygienister och tiden strax efter examen.

Utbildningen

Under två års tid får den som vill bli tandhygienist studera på heltid. Ett annat ord för läran och kunskapen om tänder och sjukdomar i tänderna är odontologi och det är framför allt det samt närliggande ämnen som studeras under utbildningen. Man kommer också att få lära sig om hälsa i största allmänhet och hur människors välmående i stort påverkas av problem och sjukdomar i munnen.

Samhället och välfärden i utbildningen

Något som också är viktigt i utbildningen är att få lära sig om samhället och hur välfärden påverkas av munhygien och andra liknande frågor. Själva yrket handlar dels om att rent praktiskt förebygga tandbesvär men också rådgivning och en bredare form av samhällsnytta. När man träffar en tandhygienist på sin lokala klinik i Hallonbergen som exempel så ska man både kunna få hjälp med att rensa tandsten och svar på frågor om kost, hälsa och munhygien.

Studentboende

En av de största utbildningarna i landet finns i Stockholm och för den som vill studera där så finns det flera orter där man kan få studentboende. Det är väldigt svårt att få en studentlägenhet i storstäderna så man kommer att få ta det som bjuds, oavsett om det betyder att man får åka tunnelbana varje dag från Hallonbergen, Stenhamra eller någon annan av förorterna.

Arbete efter examen

Det finns en bred arbetsmarknad för den som är utbildad till tandhygienist. Nästan hela svenska folket besöker en tandläkare nån gång per år eller vart annat år vilket gör att kundunderlaget är stort. Många börjar arbeta på mindre, allmänna kliniker, i orter runt om storstäderna som Hallonbergen, Rågsved och Haninge utanför Stockholm. Det finns även möjlighet att få arbete på specialistkliniker som ofta finns i de mer centrala delarna av storstäderna. Det är inte bara allmänna kliniker som anställer tandhygienister utan även privata kliniker tar in den typen av kompetens. Därmed finns det en konkurrens på marknaden vilket gör att det kan va lättare att förhandla om lön och andra förmåner.

Alltså, för den som ska utbilda sig på tandhygienistprogrammet

 • En av de största utbildningarna finns i Stockholm

 • Utbildningen pågår under två år med fokus på kurser inom odontologi

 • Arbetsmarknaden är stor för den som examineras från den här utbildningen

 • Det finns både privata och allmänna kliniker som kan vara potentiella arbetsgivare

 

 

Du kan få Botoxbehandling av din tandläkare

27 okt 2018

För den som vill ha hjälp att släta ut sin hud och bli av med rynkor med hjälp av Botox kan det ibland kännas lite olustigt att välja klinik. Eftersom Botox är ett nervgift vill man ju inte hamna på en oseriös klinik där personalen inte har tillräckligt med utbildning eller är varse om riskerna med en felbehandling. En behandling med Botox ska känns säker och vara värd den höga kostnaden.

Därför finns bland annat Estetiska Injektionsrådet, EI - en organisation som certifierar utbildad medicinsk personal för behandling med Botox och fillers. Många skönhetskliniker i Stockholm är anslutna till EI och du bör alltid vända dig till en certifierad klinik när du vill ha en Botoxbehandling.

Många tandläkare i Stockholm erbjuder behandling med Botox

Ett annat säkert sätt att få behandling med Botox är att vända sig till en tandläkare. På senare år har allt fler tandläkare i Stockholm börjat erbjuda behandling med Botox. Främst gäller det kosmetiska behandlingar, men många erbjuder även medicinska behandlingar mot till exempel tandgnissling, där Botox visat sig kunnat hjälpa i ett flertal fall.

Att gå till en tandläkare innebär att du får behandling av en medicinskt utbildad person med stora kunskaper kring käkarnas och ansiktets anatomi. Tandläkare har förskrivningsrätt och kan erbjuda bättre priser på Botox än vad en vanlig skönhetssalong i Stockholm tar. Chansen är också stor att din vanliga tandläkare erbjuder behandling med Botox i Stockholm, vilket gör att du får behandlingen av en person du redan känner dig trygg med.

botoxinjektion i pannan

Hur fungerar det?

Botox är ett muskelavslappnande medel, När de injiceras innanför huden hjälper det musklerna i det berörda området att slappna av genom att bedöva nervändarna. När muskler slappnar av slätas huden ut och rynkorna försvinner, och med dem dessutom eventuell spänningshuvudvärk.

Av samma anledning är Botox effektivt mot tandgnissling, som ju beror på att underkäken pressar upp mot överkäken sig. Ett par injektioner på vardera sidan om käken gör att den slappnar av och tänderna får avlastning. Detta är i längden mycket välgörande för tänderna.

Inte alla tandläkare erbjuder behandling med Botox

Det är framför allt privata tandläkare som erbjuder behandling med Botox vid sidan av den vanliga tandvården. På Folktandvården erbjuds inte skönhetsbehandling mot Botox, och vid behandling mot tandgnissling brukar man hellre rekommendera bettskena. Det är dock inte omöjligt att man hos Folktandvården börjar använda muskelavslappnande medel med Botox i framtiden. Hör dig för med din tandläkare!

I Stockholm erbjuder under tiden många privattandläkare behandling mot Botox, både i estetiskt och medicinskt syfte. Oavsett i vilken stadsdel du bor kommer du lätt att hitta en bra tandläkare som erbjuder botoxbehandling nära ditt hem. Går du regelbundet till en privattandläkare i Stockholm är chansen stor att de där erbjuder behandling med Botox, så hör dig för där först.

Vad ska man tänka på gällande botox?

Botox är idag en vedertagen behandling för att släta ut hud, bli av med rynkor och för att reducera ansiktsmimik. Det är en säker behandling - förutsatt att man väljer rätt utförare - och det är en effektiv sådan. Botox och fillers - som ofta klumpas ihop - är både populära metoder för att korrigera estetisk problematik och gemensam för båda dessa är att de har få biverkningar. Skillnaden mellan botox och fillers är att de senare används för att fylla ut, medan den förra används för att släta ut huden. Det är även möjligt att kombinera dessa två behandlingar, något som är vanligt.

Botox är en bra lösning för att exempelvis skaffa sig ett mer ungdomligt utseende. Det finns emellertid risker och det finns några komplikationer som kan uppkomma efter en behandling. Det man får räkna med - i och med att det handlar om en injektion - är att området kommer att bli lite svullet, ömt och säkerligen också komma med vissa blånader. Det är något som försvinner över tid och får man värk så fungerar det ofta med vanliga värktabletter.

Det kan emellertid komma andra biverkningar som är allvarligare. Botox är ett gift och felhanterat så kan det innebära att området som behandlats börjar hänga. Det är inte ovanligt att se detta vid exempelvis ögonlocken. Sker injektionen felaktigt så kan denna komplikation komma: giftet sprider sig och påverkar andra områden i ansiktet. Ett dilemma med detta är att enbart tiden fungerar som läkemedel: man kan inte ta bort botox - som man faktisk kan med fillers - utan här tvingas man vänta till dess att ämnet försvunnit ur kroppen. Något som kan ta mellan 3-6 månader.

Ta hand om dig själv efter behandling

Eftervård är lika viktigt som att välja rätt utförare och en säker behandling. Du som patient har ett stort ansvar i att sköta det behandlade området och följa de givna rekommendationer som ges. De första dagarna efter behandling ska man inte träna eller anstränga sig fysisk. Man ska undvika direkt solsken och man ska sova på rygg. Utöver detta ska man även undvika att röra området - exempelvis massage, rubbing eller peeling ska undvikas. Resande - med flyg - ska inte genomföras direkt inpå en behandling; där måste man vänta i minst två dagar. En annan detalj som ska undvikas är att basta - där ligger riktlinjen på minst en vecka.

Uppdaterad 2020-06-12

Vad är tandblekning?

9 okt 2018

Att vi behöver gå till tandläkaren regelbundet vet de flesta om. Men att det kan vara bra att få hjälp med en tandblekning är det färre som känner till. Här kommer vi kort gå igenom vad tandblekning är för något och hur det går till.

Vad innebär tandblekning

För den som har gulnade eller missfärgade tänder så kan man bleka dessa för att få tillbaka sin vita färg och glans. Man kan tro att det är en slags supertandborstning eller något liknande men det går till på ett helt annat sätt.

Vem kan du gå till

Om du till exempel bor i Sundbyberg så behöver du inte åka till en specialist mitt i stan för att få hjälp. Ofta kan du besöka din lokala tandklinik eller någon annan som erbjuder tandvård i området. Fortsätter vi med Sundbyberg som exempel, så finns det antal aktörer bara där. I och med att ingreppet är så enkelt att det mesta görs i hemmet så behöver du inte gå över ån efter vatten. En tandblekning är sällan långt borta när du vill pröva. Sundbybergs Laserklinik är en mottagning som utför kompetent och trygg tandblekning. 

Hur går en tandblekning till

Det finns ett regelverk som säger att alla som vill bleka sina tänder ska göra en första undersökning innan ingreppet påbörjas. Anledningen är dels för att gå igenom nuläget och säkerställa att blekning är en bra väg framåt. Men också för att kunna dokumentera och följa upp ingrepp på bred front i Sverige.

Undersökning sen mäta upp

Efter den första undersökningen så kommer ni att mäta upp en skena som du kommer ha i munnen. Skenan är tillverkad av plast och det är med hjälp av den som tänder ska blekas. Har du någon gått fått en tandställning så kommer du känna igen metoden för att mäta upp skenan. Du får bita i en kladdig massa som påminner om modellera. Här görs en form som sen är grunden för att gjuta skenan.

Har städföretaget rätt kompetens?

3 aug 2018

Det är skillnad på städning och på städning. I vissa miljöer så kan man vara lite mindre noggrann i valet av städfirma. Anlitar ditt företag en städfirma för er kontorsstädning så är det kanske inte hela världen om denna sker på ett undermåligt sätt. Det är tråkigt så klart - men inte värre än att ni kan säga till eller bryta avtalet om den undermåliga städningen fortsätter. Kontorsstädning är en lukrativ bransch i Stockholm och många företag erbjuder tjänsten. Hittar man inte rätt partner så är det inte värre än att man söka sig vidare.

Inom andra branscher så blir vikten av korrekt städning dock väldigt stor. Detta då undermålig städning kan leda till skador och sjukdomar. Tandläkarmottagningar är ett gott exempel på en sådan lokal. Där måste städningen hålla högre standard då den sker i en vårdmottagning och då man sedan 1:a Juli 2016 har ett krav på sig att all typ av vård ska ske med god hygienisk standard.

En tandläkarmottagning klassas inom hygienklass 2 - det innebär att vare sig damm, skräp, fläckar eller andra ansamlingar får förekomma. Målet är att en städning ska minska mängden av microorganismer i lokalen. Det i sin tur leder till att risken för infektioner minimeras. Städningen ska ske noggrant och med rätt produkter - gärna med städmaskiner.

Microfiber är ett annat exempel på städutrustning- material som med fördel kan användas för städning av vårdlokaler - detta då sådant dels har en god förmåga att lösa upp allehanda smuts och dels också absorberar vätska på ett bra sätt.

Rutiner och uppföljning är extremt viktigt

Vilka ytor som städas är också viktigt. Patientnära ytor måste vara rengjorda och desinficerade; detsamma gäller så kallade kritiska punkter - ytor i närheten av en patient som många personer kan komma i kontakt med. I övrigt så ska toaletter, lister, dörrhandtag, ledstänger och golv vara kliniskt rena.

I kravbilden finns också kontroll och uppföljning. En kontrollplan ska upprättas så att både uppdragsgivare och leverantör av tjänsten kan följa upp och se när städning har skett, av vilken städare, om några avvikelser skett samt hur man i så fall ska komma till rätta med dessa.

Vidare kan man även säga att en städfirma som städar på en privat tandläkarmottagning även måste sätta ihop rutiner tillsammans med beställaren. I och med att exempelvis klorin kommer att användas så krävs det att den - och liknande kemikalier - är placerade så att ingen obehörig kan komma åt, detsamma gäller ett upprättande av en rutin i syfte att förenkla för städaren - placering av möbler/utrustning.

En tredje rutin handlar om frekvens: hur ofta ska den och den ytan desinficeras och när ska egentligen golvbrunnar etc blir ordentligt rengjorda?

Stor skillnad mot kontorsstädning

Som sagt: kontorsstädning och andra städtjänster inom företagsbranschen ska vara korrekt utförd, men om så inte sker så är det inte hela världen. Anlitar man fel städfirma då det kommer till en tandläkarmottagning däremot, då kan det i slutändan komma att drabba tredje person - detta i form av patienten.

På http://www.stockholmkontorsstädning.se kan du läsa mer om kontorsstädning.

Värdet av en butik i ett centralt läge

30 jun 2018

Oavsett om man ska starta en tobakshandel, en klädbutik eller tandläkarklinik har man sannolikt stor nytta av att öppna sin butik (eller klinik) på en central plats. När många kämpar med marknadsföring online, i tidningsannonser och i radio, kommer en medvetenhet om din verksamhet naturligt när den är centralt belägen. Detta av förklarliga skäl – många människor rör sig helt enkelt i området. Om de inte stannar till just då för att köpa tobak eller träffa en tandläkare, kommer de fortfarande att notera att verksamheten finns. 

Marknadsföring kostar

Nästan alla marknadsföring kostar. Många väljer att satsa på exempelvis sökordsoptimering, som får anses vara ganska kostnadseffektivt i sammanhanget. När någon söker på exempelvis ”Tandläkare Östermalm” kan man satsa på att synas där. Det finns givetvis ett stort värde i detta. Anledningen till att någon söker på just den frasen är sannolikt för att de efterfrågar en tandläkare i Östermalm. Ifall kliniken finns i Östermalm kommer givetvis inte alla som rör sig omkring den att efterfråga en tandläkare just då. Således kommer delen som faktiskt leder till ett besök vara ganska liten, jämfört med exempelvis sökordsoptimering. Läs mer om tandläkare just på Östermalm på: tandläkarehellsing.se.

Kräver ingen arbetsinsats

Samtidigt är en centralt belägen klinik eller butik något som inte kräver aktivt arbete. När verksamheten väl är öppnad på en attraktiv plats kommer människor att ta intryck av den och kanske besöka den vid ett senare tillfälle. På lång sikt är det väldigt många som kommer att känna till verksamheten, och därmed även fler som kommer att besöka den. 

Även om marknadsföringen som kommer av ett centralt läge inte nödvändigtvis kräver särskilt mycket aktivt arbete, finns det fortfarande saker man kan göra för att öka kundströmmarna. Till exempel finns det möjligheter att experimentera med skyltningen, för att antingen få fler människor att se den, eller komma ihåg den. 

Tål att experimenteras med

Har man en klädbutik i exempelvis centrala Stockholm har man goda möjligheter att experimentera med detta. Att göra en skylt som stämmer bra överens med varumärket och konceptet är något som inte är omöjligt att göra. Om man däremot till exempel är en tandläkare på Östermalm finns det givetvis vissa begränsningar. Man kan inte göra hur mycket som helst utan att varumärket, och det anseende som en tandläkare kräver för att åtnjuta en stabil kundbas, tar skada. 

Med det sagt: Smakar det, så kostar det. Det här gäller inte bara uppseendeväckande skyltar, utan också ett centralt läge. Hyrorna är högre i Östermalm än vad de är i exempelvis Upplands Väsby eller Nynäshamn. 

← Äldre inlägg