Fråga tandläkaren

Blogg

Sida 2

Så väljer du rätt tandläkare

23 jan 2018

I de flesta större städer finns både Folktandvården samt privata tandläkare. Prisnivåerna skiljer sig mellan olika kliniker men behöver inte vara lägre eller högre bara för att kliniken är privat. Som kund finns alltså fördel att jämföra flera olika tandläkare innan man bestämmer sig var man ska gå. Med en jämförelse kan man få flera fördelar – inte bara ekonomiska.

En fråga man kan ställa sig är ”När vill jag ha tillgång till vård?”. Vid en jämförelse av tandläkare i Solna visade det sig exempelvis vara relativt stor skillnad i öppettider. Det vanligaste är öppettider på vardagar mellan ungefär 7-17. Men en del kliniker har valt att ha öppet betydligt längre på kvällen för att därigenom möta behovet hos de som jobbar dagtid och inte kan komma ifrån under arbetstid. Även på mindre orter blir det allt vanligare med kliniker som någon gång per vecka har öppet till 20-22. Det behöver inte vara varje dag men genom denna flexibilitet skapas förutsättningar för vissa kunder att verkligen kunna boka en tid som passar.

I de största städerna, som exempelvis Stockholm, finns även de tandläkare som har öppet alla dagar i veckan. Det var inte det vanligaste alternativet men även i Solna fanns detta utbud av välja på. En del har även specialiserat sig på att alltid kunna ge tider samma dag som de bokas. Det kostar visserligen mer men skapar en stor flexibilitet. Kanske är det öppettiderna som väger allra tyngst i val av tandläkare. Vad kostar det för dig att gå ifrån jobbet? Kan du ens göra det på dagtid?

Vilket är ett billigare alternativ?

En annan fråga som man bör ta hänsyn till är kostnaden. Det är även en faktor som Varden.se tar upp på sin hemsida gällande val av tandläkare. I första hand kan man se vad det kostar med olika grundläggande undersökningar då det är vad som oftast sker. Skulle det sedan finnas behov av större ingrepp finns inget som säger att man måste vara ”trogen” sin tandläkare. Det går kontakta flera kliniker och fråga vad liknande ingrepp skulle kosta. Har du inte möjlighet att betala hela kostnaden på en gång är det även viktigt att se om de erbjuder delbetalningsmöjlighet och vad detta då kostar.

Viktigt med lokal tandläkare

Ytterligare en fråga är ”Var kan du åka?”. Har du bil och kan åka över hela din stad för att komma till din tandläkare eller behöver du välja en klinik som ligger nära dig? I jämförelsen från Solna, som hänvisas till ovan, jämfördes enbart tandläkare i den stadsdelen men samtidigt kan kunderna mycket väl åka till tandläkare som finns i stadsdelar i närheten. Med den stora kollektivtrafiken i Stockholm är det lätt att ta sig till andra delar. I mindre städer kan det däremot vara helt avgörande var kliniken är belägen.

Lycka till och kom ihåg att valet är ditt – Du har alltid rätt att välja själv och byta om du  inte är nöjd. Läs mer här för mer information.

Skalfasader - så går det till

21 aug 2017

Den som har riktigt fula och ojämna tänder eller tänder som har fått skador kan använda sig av skalfasader för att få ett nytt och snyggt leende. Här berättar vi om hur det går till att montera skalfasader på dina befintliga tänder.

Döljer trasiga tänder

Skalfasader är som det låter skal som man sätter utanpå det befintliga tänderna. De är en smart lösning att använda om man har ett flertal tänder som har skadats av någon anledning, till exempel bitar som har slagits bort eller om man har fått bruna och missformade tänder av rökning. Så länge originaltänderna sitter någorlunda i munnen går det att montera fasader utanpå.

Skulle man däremot sakna ett flertal tänder får man istället montera proteser med titanskruvar för att få en permanent lösning på sina tandproblem. Detta är dock väldigt dyrt.

Från Hollywood till Sverige

Skalfasader är en teknik som utvecklades i USA. Där talar man gärna om ”Hollywood smile”, det vill säga ett bländande vitt och jämnt leende. Det är en teknik som gärna använd i ”make over”-program på TV för att ge patienter med svåra tandproblem ett nytt leende på kort tid. Det är klart enklare att sätta på skalfasader än att ta ur tänder och montera titanskruvar. Nackdelen med den stil som de ofta använder i USA är att det kan se rätt så onaturligt ut. De skär till fasaderna så att de är så gott som helt jämna nertill, något du sällan ser på ett naturligt leende.

Men självklart går det att skapa skalfasader som ser naturliga ut och tänder som har en form som mer liknar riktiga tänder. Det blir för det mesta snyggare. Det finns till exempel ett flertal tandläkare på Södermalm som utför denna typ av behandling och du kan själv välja om du föredrar ett naturligt utseende eller vill ha ett Hollywoodleende.

Så går det till

Först gör tandläkaren avtryck av dina existerande tänder för att kunna utforma fasaderna så att de perfekt passar på dina tänder. När dessa är beställda och tillverkade kommer dagen då de ska monteras. När man monterar skalfasader rengörs de existerande tänderna ordentligt för att det inte ska finnas rester av tandsten, smuts eller matrester där fasaderna ska fästas. Sedan fäster din tandläkare dessa med ett speciellt lim som är mycket motståndskraftigt. Skalfasader är nämligen tänkta att vara en permanent lösning. De sitter stadigt på plats och skyddar tänderna mot ytterligare skador. Självklart är det viktigt att du sköter dina skalfasader väl, precis som du måste göra med vanliga tänder för att de ska hålla.

Besök årligen en tandläkare i Sundbyberg

26 jun 2017

Den stora anledningen till att många personer i Sverige avstår från att besöka en tandläkare handlar om ekonomiska skäl och där man anser att kostnaden för ett besök är på tok för hög. Här finns en viss poäng; Sverige har förhållandevis dyra kostnader för tandvård om man jämför med övriga europeiska länder. En kostnad som dock inte går att applicera till samtliga tandläkare då vi nämligen också har fri prissättning och där tandläkaren på egen hand skapar sin egen prislista. Man kan således inte generalisera och säga att en tandläkarbesök är för dyrt då det de facto skiljer sig åt dem emellan.

Dessutom så måste man också väga in en annan aspekt i frågan om kostnaden för en tandläkare och här behöver man egentligen bara ställa sig själv en fråga för att man ska förstå vad vi menar. Frågan lyder enligt följande: hur mycket kommer det att kosta om jag avstår?

Att besöka en tandläkare åtminstone en gång per år är något som i slutändan sparar mycket pengar och – enkelt förklarat – det är billigare att ta bort lite tandsten än vad det är att låta karies söka sig ned i en tandrot där en kostsam rotfyllning måste äga rum. Väljer man bort sitt besök hos en tandläkare av ekonomiska skäl så agerar man väldigt kontraproduktivt.

Billiga tandläkare i Sundbyberg

Att vi nämnde den fria prissättningen ovan ska vi titta lite närmare på och försöka blåsa ner ytterligare en myt gällande detta. Många verkar nämligen tro att denna fria prissättning innebär att en tandläkare lägger sig på en hög prisnivå och att alla andra följer samma exempel – ett slags monopol där kunderna tvingas betala mer pengar. Så är det inte och ser man till Stockholm och närliggande områden som exempelvis Sundbyberg så är det precis tvärtom.

I Sundbyberg och i Stockholm så har nämligen det motsatta inträffat; en tandläkare konkurrerar om kunderna med en annan tandläkare och vapnet i detta är att sänka priserna. Priset för en tandläkare i Stockholm är således betydligt mer humana än om man bor i en stad där det inte finns så många mottagningar.

I en sådan stad kan ett visst monopol förekomma – men i exempelvis Sundbyberg så råder en sund konkurrens mellan tandläkare och detta är enbart till gagn för kunderna som kan genomföra detta nödvändiga, årliga besök för en väldigt rimlig kostnad.

En introduktion till tandläkaryrket

19 jun 2017

Tandläkare är efterfrågade över hela landet. Som tandläkare kan du alltså välja var du vill vara verksam, oavsett om det är mitt på Drottninggatan i Stockholm eller i ett mindre samhälle ute på landet. De arbetsuppgifter som en tandläkare utför i sitt yrke kan vara komplicerade, men förutom att vara stadig på handen, gäller det också att en tandläkare besitter viss social kompetens. Att vara tandläkare är trots allt ett omvårdnadsyrke, där kontakt med människor är en stor del av det vardagliga arbetet.

Arbetsuppgifter

En vanlig dag i en tandläkares arbetsliv består bland annat av att undersöka patienter, ställa diagnoser och dra en slutsats om vilken behandling patienten behöver. Att kunna fatta goda beslut är en viktig förmåga som tandläkare. Det är alltid på tandläkarens ansvar att rätt behandling väljs och att behandlingen genomförs. Att ansvara för att behandlingen blir genomförd behöver inte betyda att det alltid är tandläkaren som gör dem. Han eller hon kan fördela vissa uppgifter till tandsköterskor och eller tandhygienister.

Mer konkret kan en tandläkares arbetsuppgifter bestå av till exempel:

 • Laga hål i tänderna
 • Göra rotfyllningar
 • Genomföra operationer av olika slag
 • Behandla tandköttsinflammationer

Många patienter kommer också in med felställda tänder som behöver ersättas eller rättas till med hjälp av implantat. I sådana lägen behandlar tandläkaren patienten i samarbete med en tandtekniker, som också ligger bakom tillverkningen av protesen, tandställningen eller det som ska sättas in.

Utbildning

För att få arbeta som tandläkare krävs en genomförd utbildning på universitetsnivå, vilken tar fem år. Ett populärt lärosäte för tandläkarutbildningen är Karolinska Institutet, som ligger relativt centralt i Stockholm (ungefär 20 minuter med kollektivtrafik från Drottninggatan).

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för tandläkare är god. Som nämnt i inledningen kan du själv välja om du vill arbeta mycket centralt – Drottninggatan i Stockholm (eller Drottninggatan i någon annan stad för den delen) till exempel – eller på någon mer avlägsen plats i landet. Tandläkare är mycket efterfrågade i princip över hela landet.

Enligt Arbetsförmedlingen råder det ”mycket liten” konkurrens om jobben i hela Sverige – förutom i Stockholmsregionen och i Lappland. Den som vill arbeta här bör dock inte ha några problem att hitta en anställning då konkurrensen här ändå bedöms vara ”liten”.  

Vilka egenskaper bör en tandläkare ha och utveckla?

Som tandläkare har man ett ansvar över patienternas hälsa. Således är det viktigt för en tandläkare att vara kommunikativ och noggrann. Att vara kommunikativ är viktigt för att patienten tydligt ska kunna förstå de råd som ges och vad behandlingen innebär. Likaså bör man kunna svara på patienternas frågor och funderingar på ett bra sätt.

Att vara noggrann är även det viktigt. Är man inte metodisk och systematisk ökar riskerna för misstag vid operationer, behandlingar och diagnostiseringar markant. Vidare bör en tandläkare vara empatisk, serviceinriktad och ha en god förmåga att fatta egna beslut.

Här kan du läsa mer om hur tandläkare arbetar.

Är en tandläkare i Stockholm dyrare än i övriga landet?

29 maj 2017

Då det handlar om tandläkare i stort så tjänar de ganska mycket pengar – och är definitivt värda det också. De har ett otroligt viktigt jobb, en dyr utbildning att betala tillbaka på och ger genom sin gärning att folkhälsan blir bättre i övrigt. Sedan beror det lite på var i landet en tandläkare arbetar då det handlar om kostnad – det är ju lite dyrare generellt i stora städer som Stockholm, Göteborg och Malmö att gå till en tandläkare och särskilt då till en privat mottagning. Detta beror till mestadel på omkostnader – tänker man efter så betalar en privat tandläkare ganska mycket pengar i exempelvis hyra, inredning av lokalen och till personal. Det är ju inte direkt billigt i Stockholm i övrigt heller och då en tandläkare där vill profilera sig så måste man ofta ha en lokal dit folk hittar och gärna inreda den så att man känner sig välkommen och vill återvända.

Så här jobbar privata tandläkare nästan överallt i Sverige, men det blir mer påtagligt i just Stockholm där man verkligen måste sticka ut för att attrahera kunder. Man kan ju dock se en skillnad även här och det skiljer ju mellan tandläkare i Stockholm också – en del väljer att ha sina mottagningar och fokuserar då på de som bor där och går på det sättet miste om lite pengar då de inte är lika dyra. Andra tandläkare som istället väljer att ha sina mottagningar inne i själva Stockholm är medvetna om kostnaderna men beredda att chansa då de vet att det ofta kommer en relativt köpstark skara av kunder då många av dessa faktiskt bor centralt. Hur man lägger upp det som tandläkare i Stockholm är helt enkelt en sak som man måste fundera länge och väl på innan man bestämmer sig. En lyxig lokal i centrala Stockholm eller en lite mindre ute i exempelvis Årsta – det är frågan en tandläkare måste fråga sig innan man startar eget.

Finns det jobb att få som tandläkare i Stockholm?

I och med att ökningen av människor är så pass stor som den ändå årligen är i Stockholm så behöver man som tandläkare knappast vara orolig för att få arbete. Antingen väljer man att söka sig till folktandvården för att erbjuda sina tjänster eller också söker man sig till en privat aktör. Duktiga tandläkare behövs alltid och detta oavsett om det nu handlar om just Stockholm eller någon annanstans i landet. Det man kan få problem med som nyinflyttad tandläkare i Stockholm är dock att hamna i närheten av din egen bostad – risken är nämligen relativt stor att du kan hamna i någon helt annan stadsdel och tvingas pendla. Men det gäller ju alla yrkesgrupper i Stockholm och inte bara tandläkare och är helt enkelt något man får leva med där. Som tandläkare i Stockholm – eller någon annanstans också för den delen – kan du dock räkna med att ditt jobb blir uppskattat och välkommet. Tandläkare är ett yrke som gör samhället en stor tjänst oavsett om de nu jobbar i Stockholm eller i en mindre stad som exempelvis Sveg.

Tips för att bleka tänderna hemma

18 maj 2017

Allt fler människor i Sverige bleker tänderna. Man vill ha ett bländande, vitt leende – det ger status och självförtroende.

Även om det numera går att hitta relativt billiga blekningsbehandlingar hos tandkliniker kan man spara en hel del pengar genom att göra det själv. Det kostar ofta ett antal tusen hos en tandläkare, medan man komma undan med några hundralappar om man gör det hemma.

Många drar sig dock för att bleka tänderna själv eftersom det talats en hel del om vilka risker det medför. Det kan slita på emaljen och i längden leda till att man få fler hål i tänderna. Och det är det förstås inte värt.

Oron är dock en aning obefogad. Givetvis måste man vara försiktig när man bleker sina tänder, men dagens tandblekningskurer är faktiskt riktigt bra. Görs det på rätt slätt sliter dessa inte mer på tänderna än en motsvarande blekningsbehandling hos en tandläkare. Allt ska göras med måtta och en bra tandbleking ska hålla 1-4 år.

Det finns faktiskt en del som talar för att en hemmablekning till och med kan vara skonsammare än en behandling hos en tandläkare. Detta eftersom det sedan hösten 2012 inte längre är tillåtet att ha peroxider i tandblekningsprodukter som är ämnade för privatpersoner.

Sammanfattningsvis kan sägas att tandkliniker fortfarande levererar ett proffsigare och säkrare resultat, men att hemmablekning blir ett allt bättre alternativ, som allt fler använder sig av.

Mycket viktigt att veta är att man inte ska genomföra en tandblekning om man har hål i tänderna. Dessutom bör man vara minst 20 år, eftersom den inre vävnaden (pulparummet)  inte har utvecklats färdigt innan dess.

Vi avslutar med några handfasta tips för hemmatandblekning:

Första blekningen

Använd blekning med gel och skenor. Detta är det mest mest intensiva sättet att bleka tänderna på. Tandskenorna skyddar gelen och du får en stor mängd gel i din flaska.

Blek tänderna gradvis

För att det ska se så naturligt ut som möjligt bör du bleka tänderna gradvis, och det kan du göra med hemmablekning. Två gånger trettio minuter per dag är en lämplig nivå. Det går även att intensivbleka och ha gel inne i flera timmar i sträck (man byter ut gelen en gång i timmen).

Akta dig för missfärgningar

När du gör en tandblekning ska du i möjligaste mån hålla dig borta från kaffe, te, cola, rödvin, blåbär, rödbetor, snus, cigaretter och annat som kan missfärga dina tänder. Detta eftersom emaljen är extra känslig för missfärgningar under blekningsprocessen.

Ojämn missfärgning

Om en tand skulle vara betydligt mörkare än de andra är det en bra idé att komplettera gel och skenor med en tandblekningspenna. Man penslar då på lite extra på den aktuella tanden.

Tandpenna vid lättare missfärgning

Lättare missfärgningar kan åtgärdas enkelt och praktiskt med hjälp av en tandblekningspenna. Den är liten och behändig; du kan ta med pennan överallt och pensla på närhelst det passar dig.

Ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar

10 apr 2017

Rubriken ska tas med en nypa salt och den ska tolkas på rätt sätt. Det vi menar med att ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar handlar om att ju bättre du sköter sina tänder – desto mer sällan behöver du gå till din tandläkare. Just den här frågan och aspekten får sällan samma uppmärksamhet som just de höga priserna som en del personer pekar på då det kommer till en tandläkare.

Att det är generellt sett är dyrt att reparera sina tänder i Sverige gör att behovet av en god skötsel än viktigare och här menar vi att många fuskar och således i slutändan får stå där med en dyr räkning. Visst – vi har alla olika förutsättningar då det kommer till hur vår mun ser ut och där kan faktiskt priserna te sig lite orättvist. Det är dock inte hela sanningen, även en person som har lätt för att få hål i sina tänder kan jobba mer förebyggande i sitt eget hem och därmed och komma undan billigare.

Om man ser till de rekommendationer som en riktigt tandläkare brukar ge – alltså inte de som man ser i olika reklamer på tv – så kan man sammanfatta dessa genom tre punkter. Tre punkter som alltså kan vara lösningen för många privatpersoner som anser sig betala för mycket pengar då de tvingas korrigera de dentala problem som ideligen uppkommer. Vi tar dessa nedan.

 • Tandtråd. Att använda tandtråd dagligen är något som verkligen gör skillnad. Både om man ser till att få bort plack och sett till hur man luktar ur sin mun. Matrester som fastnar mellan tänderna är en starkt bidragande orsak till dålig andedräkt. Många pekar på att tandtråd är svår att använda och att det är väldigt obehagligt. Gällande det förstnämnda kan vi rekommendera att man använder sig av plastbyglar snarare än den traditionella tråden och angående obehaget så är det – tyvärr – bara att vänja sig. Tanken på en lägre räkning hos en tandläkare i Stockholm kan fungera som morot.
 • Personer som är känsliga och ofta drabbas av karies behöver ofta en skjuts i form av att dagligen – två gånger, morgon och kväll – skölja sin mun med munvatten. Produkterna som finns på marknaden idag är både effektiva, billiga och välrekommenderade av professionella tandläkare.
 • Riktig tandborste. Att investera i en riktigt tandborste är verkligen ett tips som fler borde följa. Här menar vi att man köper en ordentlig el-tandborste då dessa kommer åt på ett helt annat sätt än vad en vanlig gör. Dagen modeller är väldigt prisvärda och de flesta håller också en hög standard. Det som man ska se till är att köpa olika typer av borstar och gärna byta med jämna mellanrum.

Det som man kan se gällande tipsen som tandläkare brukar ge – oavsett om de är verksamma i Stockholm eller i någon annan svensk stad – är att de till mångt och mycket handlar om sunt förnuft och att de inte är så dyra. Visst – en eltandborste kan kosta kring tusenlappen, men ställer man den summan mot det man brukar få betala för att laga ett hål – ja, då är den klart försumlig sett över tid.

Vet mer om tandimplantat

22 feb 2017

Ett tandimplantat är ett ingrepp som inte är helt okomplicerat, och som med alla liknande ingrepp finns det vissa risker för komplikationer. Med en kompetent tandläkare och god förundersökning ska risken för att något går fel vara mycket liten.

Dock är inte alla goda kandidater för tandimplantat. Tandläkaren i fråga bedömer om käkbenet tros hållas för titanskruvarna. Personer som tar vissa mediciner, till exempel SSRI-preparat, har sämre benbildning och har därmed käkben som är känsligare för dylika ingrepp. Samråd alltid med din tandläkare innan ett beslut om tandimplantat tas.

Så går det till

Innan ett da sätts in undersöks käken mycket noggrant. Om tandläkaren gör bedömningen att käkbenet tåls att sättas in en skruv i, påbörjas ingreppet. Det som görs initialt är att slemhinnan viks bort så att själva käkbenet kan komma fram. Därefter borrar tandläkaren ett hål med en speciell maskin för att sedan sätta tandimplantaten på sin rätta plats.

Nya tänder

De nya tänderna som sätts in är inte sällan tillverkade utav keramik eller plast och bygg kring en stomme av titan. Att framställa de nya tänderna kan ta någon månad, men när de väl är färdiga, är de redo att sättas fast på implantaten.

Att sätta in tandimplantat i käkbenet sker under bedövning och upplevs inte som smärtsamt. Med modern lokalbedövning dämpas de smärtande känslorna mycket effektivt. Dock kan vissa uppleva en värk i käken i några dygn efter ingreppet. Ofta kan en vanlig smärtstillande tablett hjälpa dessa symptom.

Tandimplantat kontra löständer

Genom historien har förlorade tänder ersatts med löständer, eller tandproteser, som de också kallas. Det här är fortfarande en lösning för många än idag. Allt fler upplever dock att regelrätta tandimplantat är ett bättre alternativ.

En av de största fördelarna med att använda sig av tandimplantat istället för löständer, är att de både upplevs och ser ut mer som riktiga tänder. Ett annat starkt argument för att sätta in ett tandimplantat istället för att ha löständer, är att resultaten är permanenta. Du behöver inte (och kan inte) ta ut ett tandimplantat när du går och lägger dig till exempel.

Hitta en tandläkare som utför ingreppet

Att hitta en tandläkare som sätter in tandimplantat är inte allt för svårt. Fortast går det troligtvis för dem som bor i Stockholm eller annan större stad. Som regel finns ett större utbud av olika typer av kliniker (och även tandläkare) i större städer som Stockholm och Göteborg. Naturligtvis är det dock inte bara de som bor i Stockholm eller annan storstad som kan sätta in tandimplantat.

För att hitta en tandläkare kan det ofta räcka med några sökningar online. Testa ”tandimplantat Stockholm”, men byt ut Stockholm mot just din stad. Tänk dock på att inte bara boka en tid hos första bästa tandläkare. Gör gärna lite efterforskningar kring tandläkarens kompetens, erfarenhet och klinikens priser.

Tandläkare i Solna – priser för proteser

24 jan 2017

För den solnabo med tandproblem kan det, som i resten av landet, bli en ganska stor utgift att skaffa proteser. Det finns många privata tandläkare i Solna, och priserna skiljer sig därmed en hel del åt. Gemensamt för de alla är dock att det är sällan det blir en billig affär.

En klinik i stadsdelen Hagalund har tydliga specifikationer och priser för vilken typ av protesbehandling det gäller – och priserna varierar mycket beroende på vilken typ av jobb det handlar om. Behöver man exempelvis en protes till hela munnen kan det bli väldigt dyrt. En underkäkesprotes (inklusive prefabricerade tänder) kostar här 8475 kronor. Samma pris gäller om man behöver protes till överkäken, något som kan resultera i en summa på 16 950 kronor om man är hårt drabbad.

Den som däremot bara behöver en justering av protesen kan pusta ut – 345 kronor är vad den här kliniken tar för ett sådant jobb. Den som behöver en implantatstödd täckprotes kan dock räkna med att plånboken blir tunnare. Och ju mer fixturer, desto dyre blir priset. En implantatstödd täckprotes med 2 fixturer kostar 16060 kronor, 3 fixturer 17950 kr och 4 fixturer kostar kunden 20480 kronor.

Den här privata kliniken kan jämföras med statens referenslista för priser, som de statliga mottagningarna ska följa. Endast en statlig tandläkarmottagning finns i Solna, och där kostar exempelvis en radikulärförankring (vid avtagbar protes) 3290 kronor enligt prislistan. Det här priset konkurrerar dock den privata kliniken i Hagalund hårt med – de tar endast 3125 kronor för samma jobb.

Allmänna tandvårdsförsäkringen

Viktigt att tänka på är att efter det år man har fyllt 20, omfattas man av den allmänna tandvårdsförsäkringen, något som innebär att man som patient får ekonomisk hjälp av Försäkringskassan. Kort sagt innebär stödet att alla som fyllt 20 kan få ett bidrag i form av en så kallad tandvårdscheck som tillämpas vid regelbundna tandvårdsbesök. Det här bidraget är 150 kr per år för åldersgruppen 30 – 74 år och det dubbla för personer i åldrarna 20 – 29 och 75 år och äldre.

Den här försäkringen ger också skydd mot höga kostnader – något som självklart påverkar de ovan nämnda priserna. Som patient har man mellan summorna 3 001 – 15 000 kr ett högkostnadsskydd där försäkringen betalar ut halva summan. Kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Tandvården sticker ut

14 dec 2016

Många pekar på att svensk vård under senare år tagit flera steg tillbaka och där vi förr ansågs som ett föregångsland så är vi idag någonstans i den stora massan, vi sticker varken ut på ett positivt eller negativt sätt i jämförelse med andra länder. Har då dessa rätt och har Sverige en oroväckande utveckling gällande sjukvården?

Ja, i många fall så är det tyvärr så och sjukvården är heller inte isolerad i detta problem. Nej, oroväckande rapporter inom skola och omsorg finns även de tillgängliga och ser man till skolan så talar det senaste PISA-resultatet ett både tydligt och skrämmande språk som visar att något måste göras. Här krävs det således kraftansträngningar från alla håll för att Sverige som land åter ska kunna ligga i bräschen inom dessa viktiga områden.

Akuttandvård är bättre idag

Men – allt är inte enbart mörkt och svart i Sverige och det finns även delar inom exempelvis vården som tagit steg framåt och som de facto är bättre idag än vad de varit tidigare. En av dessa områden gäller tandvård och detta särskilt om man ser till den som äger rum i de större städerna i Sverige.

Det här förklarar vi genom tre stycken saker som samtliga gjort att tandvård idag är bättre än gårdagens. För enkelhetens skull så radar vi upp dessa tar avgörande detaljer nedan och skriver en liten förklaring kring hur förbättringen skett.

 • Priset. I exempelvis Stockholm har man sett att priserna för ett besök och en behandling hos en tandläkare blivit lägre och mer humant. Tidigare så har kostnaden för ett tandläkarbesök inneburit att plånboken tagit väldigt mycket skada; men tack vare fler mottagningar och verksamma tandläkare i Stockholm så har priserna – helt enkelt – blivit rimligare. Här kan privatiseringen vara den avgörande faktorn och förklaringen till förbättringen.
 • Akuttandvård. Tillgänglighet och flexibilitet är två saker som tidigare sällan nämnts i samma andetag som tandläkare. Något om är synd; en olycka kan inträffa när som helst och då måste en fungerande akuttandvård finnas till hands. Akuttandvård där man oavsett skada och oavsett tid på dygnet kan få den hjälp man behöver och här ser man en markant skillnad i positiv bemärkelse. Många tandläkare i Stockholm avsätter speciella tider öronmärkta för akuttandvård och där man som patient får går före de bokade kunderna i kön. Något som är väldigt bra – tandsmärtor kan, som bekant, vara väldigt ihållande och orsaka ett stort lidande. Akuttandvård således – men finns det något mer?
 • Fler tjänster. Tandläkare idag har en större förståelse för det rent estetiska och att det finns ett väldigt stort behov kring att korrigera exempelvis gula tänder och bleka dessa. Förut ställdes estetisk tandvård ganska långt ner i prioriteringslistan, men nu behandlas dessa problem med lika stort allvar som andra dentala skador, Även här kan man – till stor del – tacka det faktum att privatiseringar tillåtits då vissa mottagningar specialiserat sig på just estetisk tandvård; ett bevis om något på att det finns ett stort behov.

Tandläkare reser till paradisländer på patienternas bekostnad

9 mar 2016

Vissa företag bjuder svenska tandläkare på härliga utomlandsresor om de säljer tillräckligt mycket av deras produkter. Bland annat har resor till Mauritius och Kapstaden erbjudits till flera kliniker. De som betalar? Patienterna.

SVT:s program Aktuellt har avslöjat att företag har satt ett poängsystem i bruk där fler sålda produkter ger ett högre antal poäng. De här poängen kan sedan omvandlas till en riktig drömresa i paradisländer. Bland annat åkte 20 tandläkare till Kapstaden i Sydafrika, där bergsklättring och golf stod på schemat.

Kan klassas som mutbrott

Torbjörn Lindhe, vid institutet mot mutor, menar att det här kan handla om en mutsituation. Han påtalar att risken för att det handlar om mutor ökar när makar får följa med på sådana här resor, något som stämmer överens med det här fallet. Det aktuella företaget har nu slopat bonusprogrammet - men ett åtal är fortfarande möjligt. Preskriptionstiden för mutrelaterade brott uppgår till fem år. En juridisk prövning av det aktuella fallet är därmed fortfarande fullt möjlig.

Kritik mot poängsystemet

Flera tandläkare har framfört kritik mot det här systemet, bland annat Björn Klinge, som är professor vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han var bekant med fenomenet innan det avslöjades till det svenska folket och påstår att han tidigt har ställt sig mot det. Solnaprofessorn menar att han länge har försökt få fram det olyckliga i det. Han fortsätter genom att konstatera att tandläkare ju ska välja de produkter som är bäst för patienten – inte det som är bäst för tandläkaren.

Han tillägger också att eventuella rabatter bör gå till patienterna. Han påpekar sedan det faktum som tandläkarna inte vill höra – nämligen att det är patienterna som betalar för tandläkarnas golfspel och bergsklättring i paradisländerna. Hur det här påverkar tandläkarbranschen i Solna och Sverige återstår nu att se.

Vet mer – korruption i Sverige

 • I svenska brottsbalken finns två bestämmelser om mutbrott – Bestickning, som är mutarens (givarens) brott och Mutbrott, som innebär korrumpering och är mottagarens brott.
 • Muthärvan i Göteborg är ett av de mest uppmärksammade korruptionsfallen i Sverige. Tjänstemän vid Göteborgs kommun och företaget Göteborgs Energi misstänktes för att ha förskaffat sig vissa fördelar från entreprenörer.
 • Även Saab har uppmärksammats för misstänk korruption. Från den förre delägaren i Saab 39 Gripen, BAE Systems, har stora dolda summor överförts till olika typer av beslutsfattare i Sydafrika, Tjeckien och Ungern, länder som planet har sålts eller hyrts ut till.