Fråga tandläkaren

Blogg

Sida 3

Ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar

10 apr 2017

Rubriken ska tas med en nypa salt och den ska tolkas på rätt sätt. Det vi menar med att ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar handlar om att ju bättre du sköter sina tänder – desto mer sällan behöver du gå till din tandläkare. Just den här frågan och aspekten får sällan samma uppmärksamhet som just de höga priserna som en del personer pekar på då det kommer till en tandläkare.

Att det är generellt sett är dyrt att reparera sina tänder i Sverige gör att behovet av en god skötsel än viktigare och här menar vi att många fuskar och således i slutändan får stå där med en dyr räkning. Visst – vi har alla olika förutsättningar då det kommer till hur vår mun ser ut och där kan faktiskt priserna te sig lite orättvist. Det är dock inte hela sanningen, även en person som har lätt för att få hål i sina tänder kan jobba mer förebyggande i sitt eget hem och därmed och komma undan billigare.

Om man ser till de rekommendationer som en riktigt tandläkare brukar ge – alltså inte de som man ser i olika reklamer på tv – så kan man sammanfatta dessa genom tre punkter. Tre punkter som alltså kan vara lösningen för många privatpersoner som anser sig betala för mycket pengar då de tvingas korrigera de dentala problem som ideligen uppkommer. Vi tar dessa nedan.

  • Tandtråd. Att använda tandtråd dagligen är något som verkligen gör skillnad. Både om man ser till att få bort plack och sett till hur man luktar ur sin mun. Matrester som fastnar mellan tänderna är en starkt bidragande orsak till dålig andedräkt. Många pekar på att tandtråd är svår att använda och att det är väldigt obehagligt. Gällande det förstnämnda kan vi rekommendera att man använder sig av plastbyglar snarare än den traditionella tråden och angående obehaget så är det – tyvärr – bara att vänja sig. Tanken på en lägre räkning hos en tandläkare i Stockholm kan fungera som morot.
  • Personer som är känsliga och ofta drabbas av karies behöver ofta en skjuts i form av att dagligen – två gånger, morgon och kväll – skölja sin mun med munvatten. Produkterna som finns på marknaden idag är både effektiva, billiga och välrekommenderade av professionella tandläkare.
  • Riktig tandborste. Att investera i en riktigt tandborste är verkligen ett tips som fler borde följa. Här menar vi att man köper en ordentlig el-tandborste då dessa kommer åt på ett helt annat sätt än vad en vanlig gör. Dagen modeller är väldigt prisvärda och de flesta håller också en hög standard. Det som man ska se till är att köpa olika typer av borstar och gärna byta med jämna mellanrum.

Det som man kan se gällande tipsen som tandläkare brukar ge – oavsett om de är verksamma i Stockholm eller i någon annan svensk stad – är att de till mångt och mycket handlar om sunt förnuft och att de inte är så dyra. Visst – en eltandborste kan kosta kring tusenlappen, men ställer man den summan mot det man brukar få betala för att laga ett hål – ja, då är den klart försumlig sett över tid.

Vet mer om tandimplantat

22 feb 2017

Ett tandimplantat är ett ingrepp som inte är helt okomplicerat, och som med alla liknande ingrepp finns det vissa risker för komplikationer. Med en kompetent tandläkare och god förundersökning ska risken för att något går fel vara mycket liten.

Dock är inte alla goda kandidater för tandimplantat. Tandläkaren i fråga bedömer om käkbenet tros hållas för titanskruvarna. Personer som tar vissa mediciner, till exempel SSRI-preparat, har sämre benbildning och har därmed käkben som är känsligare för dylika ingrepp. Samråd alltid med din tandläkare innan ett beslut om tandimplantat tas.

Så går det till

Innan ett da sätts in undersöks käken mycket noggrant. Om tandläkaren gör bedömningen att käkbenet tåls att sättas in en skruv i, påbörjas ingreppet. Det som görs initialt är att slemhinnan viks bort så att själva käkbenet kan komma fram. Därefter borrar tandläkaren ett hål med en speciell maskin för att sedan sätta tandimplantaten på sin rätta plats.

Nya tänder

De nya tänderna som sätts in är inte sällan tillverkade utav keramik eller plast och bygg kring en stomme av titan. Att framställa de nya tänderna kan ta någon månad, men när de väl är färdiga, är de redo att sättas fast på implantaten.

Att sätta in tandimplantat i käkbenet sker under bedövning och upplevs inte som smärtsamt. Med modern lokalbedövning dämpas de smärtande känslorna mycket effektivt. Dock kan vissa uppleva en värk i käken i några dygn efter ingreppet. Ofta kan en vanlig smärtstillande tablett hjälpa dessa symptom.

Tandimplantat kontra löständer

Genom historien har förlorade tänder ersatts med löständer, eller tandproteser, som de också kallas. Det här är fortfarande en lösning för många än idag. Allt fler upplever dock att regelrätta tandimplantat är ett bättre alternativ.

En av de största fördelarna med att använda sig av tandimplantat istället för löständer, är att de både upplevs och ser ut mer som riktiga tänder. Ett annat starkt argument för att sätta in ett tandimplantat istället för att ha löständer, är att resultaten är permanenta. Du behöver inte (och kan inte) ta ut ett tandimplantat när du går och lägger dig till exempel.

Hitta en tandläkare som utför ingreppet

Att hitta en tandläkare som sätter in tandimplantat är inte allt för svårt. Fortast går det troligtvis för dem som bor i Stockholm eller annan större stad. Som regel finns ett större utbud av olika typer av kliniker (och även tandläkare) i större städer som Stockholm och Göteborg. Naturligtvis är det dock inte bara de som bor i Stockholm eller annan storstad som kan sätta in tandimplantat.

För att hitta en tandläkare kan det ofta räcka med några sökningar online. Testa ”tandimplantat Stockholm”, men byt ut Stockholm mot just din stad. Tänk dock på att inte bara boka en tid hos första bästa tandläkare. Gör gärna lite efterforskningar kring tandläkarens kompetens, erfarenhet och klinikens priser.

Tandläkare i Solna – priser för proteser

24 jan 2017

För den solnabo med tandproblem kan det, som i resten av landet, bli en ganska stor utgift att skaffa proteser. Det finns många privata tandläkare i Solna, och priserna skiljer sig därmed en hel del åt. Gemensamt för de alla är dock att det är sällan det blir en billig affär.

En klinik i stadsdelen Hagalund har tydliga specifikationer och priser för vilken typ av protesbehandling det gäller – och priserna varierar mycket beroende på vilken typ av jobb det handlar om. Behöver man exempelvis en protes till hela munnen kan det bli väldigt dyrt. En underkäkesprotes (inklusive prefabricerade tänder) kostar här 8475 kronor. Samma pris gäller om man behöver protes till överkäken, något som kan resultera i en summa på 16 950 kronor om man är hårt drabbad.

Den som däremot bara behöver en justering av protesen kan pusta ut – 345 kronor är vad den här kliniken tar för ett sådant jobb. Den som behöver en implantatstödd täckprotes kan dock räkna med att plånboken blir tunnare. Och ju mer fixturer, desto dyre blir priset. En implantatstödd täckprotes med 2 fixturer kostar 16060 kronor, 3 fixturer 17950 kr och 4 fixturer kostar kunden 20480 kronor.

Den här privata kliniken kan jämföras med statens referenslista för priser, som de statliga mottagningarna ska följa. Endast en statlig tandläkarmottagning finns i Solna, och där kostar exempelvis en radikulärförankring (vid avtagbar protes) 3290 kronor enligt prislistan. Det här priset konkurrerar dock den privata kliniken i Hagalund hårt med – de tar endast 3125 kronor för samma jobb.

Allmänna tandvårdsförsäkringen

Viktigt att tänka på är att efter det år man har fyllt 20, omfattas man av den allmänna tandvårdsförsäkringen, något som innebär att man som patient får ekonomisk hjälp av Försäkringskassan. Kort sagt innebär stödet att alla som fyllt 20 kan få ett bidrag i form av en så kallad tandvårdscheck som tillämpas vid regelbundna tandvårdsbesök. Det här bidraget är 150 kr per år för åldersgruppen 30 – 74 år och det dubbla för personer i åldrarna 20 – 29 och 75 år och äldre.

Den här försäkringen ger också skydd mot höga kostnader – något som självklart påverkar de ovan nämnda priserna. Som patient har man mellan summorna 3 001 – 15 000 kr ett högkostnadsskydd där försäkringen betalar ut halva summan. Kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

Tandvården sticker ut

14 dec 2016

Många pekar på att svensk vård under senare år tagit flera steg tillbaka och där vi förr ansågs som ett föregångsland så är vi idag någonstans i den stora massan, vi sticker varken ut på ett positivt eller negativt sätt i jämförelse med andra länder. Har då dessa rätt och har Sverige en oroväckande utveckling gällande sjukvården?

Ja, i många fall så är det tyvärr så och sjukvården är heller inte isolerad i detta problem. Nej, oroväckande rapporter inom skola och omsorg finns även de tillgängliga och ser man till skolan så talar det senaste PISA-resultatet ett både tydligt och skrämmande språk som visar att något måste göras. Här krävs det således kraftansträngningar från alla håll för att Sverige som land åter ska kunna ligga i bräschen inom dessa viktiga områden.

Akuttandvård är bättre idag

Men – allt är inte enbart mörkt och svart i Sverige och det finns även delar inom exempelvis vården som tagit steg framåt och som de facto är bättre idag än vad de varit tidigare. En av dessa områden gäller tandvård och detta särskilt om man ser till den som äger rum i de större städerna i Sverige.

Det här förklarar vi genom tre stycken saker som samtliga gjort att tandvård idag är bättre än gårdagens. För enkelhetens skull så radar vi upp dessa tar avgörande detaljer nedan och skriver en liten förklaring kring hur förbättringen skett.

  • Priset. I exempelvis Stockholm har man sett att priserna för ett besök och en behandling hos en tandläkare blivit lägre och mer humant. Tidigare så har kostnaden för ett tandläkarbesök inneburit att plånboken tagit väldigt mycket skada; men tack vare fler mottagningar och verksamma tandläkare i Stockholm så har priserna – helt enkelt – blivit rimligare. Här kan privatiseringen vara den avgörande faktorn och förklaringen till förbättringen.
  • Akuttandvård. Tillgänglighet och flexibilitet är två saker som tidigare sällan nämnts i samma andetag som tandläkare. Något om är synd; en olycka kan inträffa när som helst och då måste en fungerande akuttandvård finnas till hands. Akuttandvård där man oavsett skada och oavsett tid på dygnet kan få den hjälp man behöver och här ser man en markant skillnad i positiv bemärkelse. Många tandläkare i Stockholm avsätter speciella tider öronmärkta för akuttandvård och där man som patient får går före de bokade kunderna i kön. Något som är väldigt bra – tandsmärtor kan, som bekant, vara väldigt ihållande och orsaka ett stort lidande. Akuttandvård således – men finns det något mer?
  • Fler tjänster. Tandläkare idag har en större förståelse för det rent estetiska och att det finns ett väldigt stort behov kring att korrigera exempelvis gula tänder och bleka dessa. Förut ställdes estetisk tandvård ganska långt ner i prioriteringslistan, men nu behandlas dessa problem med lika stort allvar som andra dentala skador, Även här kan man – till stor del – tacka det faktum att privatiseringar tillåtits då vissa mottagningar specialiserat sig på just estetisk tandvård; ett bevis om något på att det finns ett stort behov.

Tandläkare reser till paradisländer på patienternas bekostnad

9 mar 2016

Vissa företag bjuder svenska tandläkare på härliga utomlandsresor om de säljer tillräckligt mycket av deras produkter. Bland annat har resor till Mauritius och Kapstaden erbjudits till flera kliniker. De som betalar? Patienterna.

SVT:s program Aktuellt har avslöjat att företag har satt ett poängsystem i bruk där fler sålda produkter ger ett högre antal poäng. De här poängen kan sedan omvandlas till en riktig drömresa i paradisländer. Bland annat åkte 20 tandläkare till Kapstaden i Sydafrika, där bergsklättring och golf stod på schemat.

Kan klassas som mutbrott

Torbjörn Lindhe, vid institutet mot mutor, menar att det här kan handla om en mutsituation. Han påtalar att risken för att det handlar om mutor ökar när makar får följa med på sådana här resor, något som stämmer överens med det här fallet. Det aktuella företaget har nu slopat bonusprogrammet - men ett åtal är fortfarande möjligt. Preskriptionstiden för mutrelaterade brott uppgår till fem år. En juridisk prövning av det aktuella fallet är därmed fortfarande fullt möjlig.

Kritik mot poängsystemet

Flera tandläkare har framfört kritik mot det här systemet, bland annat Björn Klinge, som är professor vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han var bekant med fenomenet innan det avslöjades till det svenska folket och påstår att han tidigt har ställt sig mot det. Solnaprofessorn menar att han länge har försökt få fram det olyckliga i det. Han fortsätter genom att konstatera att tandläkare ju ska välja de produkter som är bäst för patienten – inte det som är bäst för tandläkaren.

Han tillägger också att eventuella rabatter bör gå till patienterna. Han påpekar sedan det faktum som tandläkarna inte vill höra – nämligen att det är patienterna som betalar för tandläkarnas golfspel och bergsklättring i paradisländerna. Hur det här påverkar tandläkarbranschen i Solna och Sverige återstår nu att se.

Vet mer – korruption i Sverige

  • I svenska brottsbalken finns två bestämmelser om mutbrott – Bestickning, som är mutarens (givarens) brott och Mutbrott, som innebär korrumpering och är mottagarens brott.
  • Muthärvan i Göteborg är ett av de mest uppmärksammade korruptionsfallen i Sverige. Tjänstemän vid Göteborgs kommun och företaget Göteborgs Energi misstänktes för att ha förskaffat sig vissa fördelar från entreprenörer.
  • Även Saab har uppmärksammats för misstänk korruption. Från den förre delägaren i Saab 39 Gripen, BAE Systems, har stora dolda summor överförts till olika typer av beslutsfattare i Sydafrika, Tjeckien och Ungern, länder som planet har sålts eller hyrts ut till.