Fråga tandläkaren

Är fluor farligt?

Ifrågasättande av saker är ibland av godo då det i slutändan kan leda till en förbättring. Då det kommer till giftiga saker i vår absoluta närhet och hur de dels används samt påverkar vårt leverne kräver ett ifrågasättande, det kräver utredningar och det kräver fakta för att se huruvida det finns någon fara för oss människor. Asbest, är ett tydligt exempel på detta och där detta ämne visade sig avar oerhört skadligt för oss – något som tyvärr hann drabba många innan klarhet gavs i frågan. Asbest å ena sidan, men finns det andra ämnen som ifrågasätts och där man kan dra paralleller?

Ja, och ett av dessa handlar om fluor. Fluor som vi har i vårt dricksvatten, som vi har i tandkrämen och i våra munskölj och som finns där för att förhindra karies – hur kan det överhuvudtaget ifrågasättas? Det är väl enbart av godo? Ja, och nej. Det senare svaret reder vi ut genom följande punkter där skeptikerna till fluors argument reds ut:

  • Fluor i för stor skala ökar risken för cancer. I synnerhet hos unga pojkar. En amerikanskt undersökning visade att risken för bentumör ökade med 20 % som en följd av fluor i dricksvattnet.
  • Fluor kan ge störd hormonreglering: forskning har visat att fluor – återigen i höga doser – kan ge en störd hormonreglering och ge koncentrationssvårigheter. Skeptikerna menar att drickvattnet vi har i stort sätt är en slags tvångsmedicinering och att det definitivt är att anse som en hälsofara.
  • Så kan fluor förfula utseendet och detta genom den åkomma vid namn tandfluoros – något som innebär vita fläckar på tänderna. I sammanhanget blygsamt; men trots det värt att nämna.

Sanningen då? Faktum är att fluor är ett cellgift och att man ska ta forskning och undersökningar på allvar. Faktum är dock även att det handlar om fluor i stora mängder och att vi genom att dricka vatten från kranen, borsta tänderna med tandkräm och använda oss av munskölj inte riskerar att drabbas. Ser man till det svenska dricksvattnet så har det även vidtagits åtgärder – år 2004 så sänktes exempelvis fluorhalten och den får numera inte uppnå mer än 1.5 mg/per liter vatten. Så nej – fluor är inte farligt sett till den lilla dos vi dagligen får i oss.

 Avslutningsvis så kan vi säga att det finns få dokumenterade fall av fluorförgiftning, men att man uppskattningsvis – för att någon skulle drabbas av en sådan – skulle ge ett barn på tio kilo ungefär 2-600 fluortabletter eller där barnet i fråga i en snabb följd åt innehållet i tre tandkrämstuber.

Viss skepsis kan intas kring fluor – men man ska inte glömma de positiva effekterna i sammanhanget: vi skulle ha betydligt större problem med karies om det inte användes.