Fråga tandläkaren

En visdomstand – så mycket smärta

En av de vanligaste orsakerna till smärta i munhålan kommer från något som sitter längst bak i munnen. Detta i form av en visdomstand och där det dessutom finns fyra stycken sådana (en längst bak i varje käkben; uppe och nere). Det kan här primärt handla om två anledningar till smärtan och där den ena stavas karies medan den andra kommer av en infektion. Båda är att anse som lika smärtsamma – men lösningarna för att komma till bukt med smärtan är olika. Vi börjar med den smärta som kommer av ett kariesangrepp:

Karies i en visdomstand : det som är den stora svårigheten med en visdomstand är inte – som många tror – att den är av en sämre kvalitet än vad de ordinarie tänderna är. Istället så handlar det om placeringen. I och med att visdomständerna sitter längst bak i munnen så är de svåra att nå och kan därmed lättare drabbas av kariesangrepp som en följd av detta. Du kommer inte åt riktigt med din tandborste, tanden exponeras för karies och du blir därför tvungen att uppsöka en tandläkare. Behandlingen beror på hur tanden sitter.

Och: vi ska här även peka på en annan typ av smärta som är vanlig vid en visdomstand – nämligen den som kommer som en följd av att den inte ”får plats”. En visdomstand har – till skillnad från dina andra tänder – ingen naturlig plats och det innebär att de kan växa konstigt, att rötterna kan sträcka sig under andra tänder och där det hela till slut blir väldigt smärtsamt. Att dra ut en sådan typ av visdomstand är även det en realtivt segdragen process. Vi avslutar där vi började – men tandborstningen: ibland så kan du genom att borsta vid dina visdomständer även skada tandköttet som omgärdar tanden i fråga. Även det ger smärta (och brukar innebära att du blöder då du spottar efter avslutad tandborstning).

Ont i en visdomstand som en följd av infektioner

Det andra stora upphovet till smärta i en visdomstand är infektioner och inflammationer. Där finns det orsaker bakom och det handlar ofta om att tandköttsfickorna får bakterier i sig och att dessa i sin tur leder till infektioner. Det här kan i sin tur leda till att man även drabbas av en en infektion i halsen och där en svullnad syns kring kinden. Smärtan är ofta akut och här rekommenderas att man söker hjälp. 

Vi ska här även peka på behandlingar av visdomständer. Upprepade inflammationer och infektioner, regelbunden smärta och andra obehag brukar allt som oftast innebära att tanden i fråga dras ut. Har man tur så räcker det med ett vanligt ingrepp – förenklat: tandläkaren drar ut tanden med en tång – men vid svårare placering så krävs ofta en operation. Här ska vi tillägga att dagens tekniker gjort denna operation till en betydligt mindre smärtsam processs – men det kommer fortfarande att göra ont i några dagar efteråt. Med den svåra placeringen menar vi det vi ovan nämnde; att visdomstanden börjat trycka bort en ordinarie tand, växt på ett konstigt sätt eller där tandroten börjat växa under en annan tand. Räkna som sagt med några dagars smärta och försök att lindra den med exempelvis treo, alvedon eller ipren.