Fråga tandläkaren

Varför känner människor tandvårdsrädsla?

En del människor upplever det mycket obehagligt att gå till tandläkaren och har vad som kallas för ”tandläkarskräck”. Men varför känner människor tandvårdsrädsla?

Att känna obehag för att gå till tandläkaren är vanligt. Det kan kännas jobbigt både fysiskt och psykiskt när ingrepp måste ske. Men det är stor skillnad mellan obehag och tandvårdsrädsla. Människor med tandvårdsrädsla behöver extra stöd hos tandläkaren och kan många gånger skjuta upp besök så länge som möjligt. Det är alltså skillnad på oro och rädsla. 

Man beräknar att ca 5 % av befolkningen har tandvårdsrädsla, vilket även kallas för ”fobi” eller tandläkarskräck. Det finns ingen skillnad mellan könen. En viss skillnad har man däremot sett mellan människor som är mer emotionella än andra. Med mer känsloyttringar ökar även risken för tandvårdsrädsla. 

Orsaker bakom rädslan

  • Dåliga erfarenheter

En rädsla kan växa fram på grund av dåliga erfarenheter. Bland äldre personer finns exempelvis minnen om hur tandvård genomfördes på 40 – och 50-talet vilket är långt mot dagens teknik. Men även om man är medveten om att tiderna och tekniken förändras så är det svårt att ändra känslan i kroppen. 

  • Traumatiska händelser med emotionell koppling

Det måste inte vara en händelse från klinik som ligger bakom rädslan utan kan även vara händelser som emotionellt kopplas ihop med vård. Ett exempel skulle kunna vara att man upplevt ett besök på ett sjukhus som traumatiskt och när man sedan får vård hos tandläkaren kopplar hjärnan ihop dessa två händelser. 

  • Upplever som barn

Barn som är oroliga för att gå till tandläkaren kan ha kvar denna oro när man blir vuxen. I den låga åldern kan det vara väldigt många olika saker som ligger bakom oron och därefter sitter känslan kvar när man växer upp. 

  • Kontrollbehov

Människor med stort kontrollbehov kan känna tandvårdsrädsla utifrån att man inte själv har någon kontroll på vad som sker. Dessa personer brukar även ha svårt att gå till sjukhus överlag. Någon annan tar över kontrollen och gör ingrepp i munnen medan man själv måste sitta helt still. 

  • Skam

Ytterligare en orsak som kan göra att tandvårdsrädsla växer fram är skam för tänderna, munhygien eller liknande. Även här kan det alltså finnas händelser i livet som ligger bakom att rädslan växer fram. Detta även om det inte är direkt kopplat till tandläkaren. 

Att undvika tandläkaren gör saken värre

Personer med tandvårdsrädsla försöker i ofta i möjligaste mån undvika att gå till tandläkaren. Det är inte ovanligt att de årliga kontrollerna hoppas över. Men dessa kontroller sker för att upptäcka problem i tid så att åtgärderna inte behöver bli så stora. Undviker man att kontrollera tänderna kan det därmed behövas en betydligt större åtgärd när väl ingreppet sker. 

Behandling

Det finns flera sätt att behandla tandvårdsrädsla. I vissa fall kan även personen sövas vid ingrepp då man inte klarar av pressen som uppstår under behandling. Det viktigaste är att kontakta sin tandläkare i god tid före den bokade tiden för att påtala sin rädsla. Har man stor skräck kan behandlingsformer behöva genomföras före så att man kan hantera situationen bättre. Fråga alltid tandläkaren om råd!

Här hittar du mer information: https://www.tandläkaretierp.se

11 Jan 2020