Fråga tandläkaren

Har städföretaget rätt kompetens?

Det är skillnad på städning och på städning. I vissa miljöer så kan man vara lite mindre noggrann i valet av städfirma. Anlitar ditt företag en städfirma för er kontorsstädning så är det kanske inte hela världen om denna sker på ett undermåligt sätt. Det är tråkigt så klart - men inte värre än att ni kan säga till eller bryta avtalet om den undermåliga städningen fortsätter. Kontorsstädning är en lukrativ bransch i Stockholm och många företag erbjuder tjänsten. Hittar man inte rätt partner så är det inte värre än att man söka sig vidare.

Inom andra branscher så blir vikten av korrekt städning dock väldigt stor. Detta då undermålig städning kan leda till skador och sjukdomar. Tandläkarmottagningar är ett gott exempel på en sådan lokal. Där måste städningen hålla högre standard då den sker i en vårdmottagning och då man sedan 1:a Juli 2016 har ett krav på sig att all typ av vård ska ske med god hygienisk standard.

En tandläkarmottagning klassas inom hygienklass 2 - det innebär att vare sig damm, skräp, fläckar eller andra ansamlingar får förekomma. Målet är att en städning ska minska mängden av microorganismer i lokalen. Det i sin tur leder till att risken för infektioner minimeras. Städningen ska ske noggrant och med rätt produkter - gärna med städmaskiner.

Microfiber är ett annat exempel på städutrustning- material som med fördel kan användas för städning av vårdlokaler - detta då sådant dels har en god förmåga att lösa upp allehanda smuts och dels också absorberar vätska på ett bra sätt.

Rutiner och uppföljning är extremt viktigt

Vilka ytor som städas är också viktigt. Patientnära ytor måste vara rengjorda och desinficerade; detsamma gäller så kallade kritiska punkter - ytor i närheten av en patient som många personer kan komma i kontakt med. I övrigt så ska toaletter, lister, dörrhandtag, ledstänger och golv vara kliniskt rena.

I kravbilden finns också kontroll och uppföljning. En kontrollplan ska upprättas så att både uppdragsgivare och leverantör av tjänsten kan följa upp och se när städning har skett, av vilken städare, om några avvikelser skett samt hur man i så fall ska komma till rätta med dessa.

Vidare kan man även säga att en städfirma som städar på en privat tandläkarmottagning även måste sätta ihop rutiner tillsammans med beställaren. I och med att exempelvis klorin kommer att användas så krävs det att den - och liknande kemikalier - är placerade så att ingen obehörig kan komma åt, detsamma gäller ett upprättande av en rutin i syfte att förenkla för städaren - placering av möbler/utrustning.

En tredje rutin handlar om frekvens: hur ofta ska den och den ytan desinficeras och när ska egentligen golvbrunnar etc blir ordentligt rengjorda?

Stor skillnad mot kontorsstädning

Som sagt: kontorsstädning och andra städtjänster inom företagsbranschen ska vara korrekt utförd, men om så inte sker så är det inte hela världen. Anlitar man fel städfirma då det kommer till en tandläkarmottagning däremot, då kan det i slutändan komma att drabba tredje person - detta i form av patienten.

På http://www.stockholmkontorsstädning.se kan du läsa mer om kontorsstädning.

3 Aug 2018