Fråga tandläkaren

Kan man fixa tänder med ojämn storlek?

Hos vissa personer är framtänderna väldigt framträdande eftersom de är så mycket större än de övriga tänderna. Kan man fixa tänder med ojämn storlek?

Ja, det finns flera sätt att ordna så att tänderna får en jämnare storlek. Vilken väg som är bäst bör däremot alltid en tandläkare avgöra. 

  • Övriga tänder förlängs

En väg är att de mindre tänderna förlängs. I och med detta kommer framtänderna att inte upplevas så stora. Proportionerna mellan de olika tänderna jämnas ut. 

Däremot finns vissa begränsningar gällande förlängningen. Om dessa förlängs för mycket kommer proportionerna mellan tandens höjd och bredd bli konstig vilket i sig skapar dåliga proportioner. 

  • Framtänderna förkortas

Andra alternativet är att förkorta de framtänder som är långa. Här beror det på hur mycket kortare de ska bli. I vissa fall kan det räcka med att slipa ned dem något. Däremot kan slipning ske med enbart en mycket liten del. Väljs istället skalfasad kan tänderna ”förkortas” mera. 

Exempel - Skalfasad 

Skalfasad kan användas för att dölja allt från missfärgade tänder till en tandrad med ojämna tänder. Fasaden skapar stora möjligheter och kan ge ett helt nytt leende. 

En skalfasad tillverkas av extremt tunnt porslin varpå den sedan monteras fast på tandens naturliga yttersida. På detta sätt kan enstaka tand förändra utseende likväl som hela bettet. Behandlingen börjar alltid med en grundlig undersökning av tänderna då foton, avtryck och röntgen sker så fasaderna tydligt ska kunna tillverkas efter patients behov. 

Tänderna slipas sedan ner (extremt lite) varpå fasaden fästes och sitter sedan stenhårt på tanden eller tänderna. 

Läs mer om Skalfasad i Stockholm

Måste jag betala behandlingen själv? 

Det finns primärt två orsaker till att man vill fixa till tänder i ojämn storlek. Antingen sker det utifrån ett funktionellt perspektiv eller ur ett estetiskt perspektiv. 

Det är alltid en tandläkare som avgör om behov finns av tandreglering, eller annan behandling, utifrån ett funktionellt perspektiv. I det fall de avgör att behov finns är det gratis för till det år som man fyller 23 år. Därefter får visserligen kostnaden betalas men man har både tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. 

Är det däremot enbart av estetiska skäl betalas hela kostnaden av patienten då sjukvårdens uppdrag inte innefattar behandlingar av rent estetiska skäl. 

Boka tid för konsultation 

Anser du att storleken på dina tänder stör dig? Oavsett om det är estetiskt eller funktionellt kan kontakt tas med tandläkare för att diskutera problemet. De kan sedan avgöra vilken metod som är bäst och även ge ett prisförslag på ingreppet. 

11 Nov 2019