Fråga tandläkaren

Ger ett skyddat boende absolut skydd?

Att tvingas fly ifrån exempelvis en våldsam make och få hjälp av myndigheter för att starta om på nytt är ingen enkel match. Dels så har man ofta ett trasig liv att reda ut där man måste få hjälp med terapi och annat för att kunna läka rent mentalt, dels så finns andra utmaningar av en mer vardaglig karaktär att ta tag i. Flyttar man till ett skyddat boende så bryter man också med den gamla hemstaden; man flyttar till en ny stad och ort och man kommer inte att känna någon där.

Första prioritet är att komma bort från misshandeln, hoten, övergreppen eller vad det nu än må vara för typ av skäl till varför man behöver ett skyddat boende. Det andra - söka jobb, skaffa vänner, hitta intressen och skaffa ett socialt nätverk får - och måste få - komma senare. Det får man också hjälp med.

Lämna aldrig ut din adress i onödan

Ett skyddat boende är mer än en säker bostad: det handlar om att man även får hjälp med alla typer av detaljer som ger bättre acklimatisering. En kontaktperson håller en uppdaterad och sköter all kontakt med myndigheter. Man får dessutom en sekretessmarkering. Det innebär att ingen ska kunna få ut adress eller andra uppgifter som myndigheter har. För att få en sådan markering så krävs det också en hotbild. Men, det handlar inte om det bästa skyddet.

En sekretessmärkning är det svagaste skyddet som ges och innebär konkret att om någon vill ha uppgifter om dig - från exempelvis Skatteverket - så kommer det att lysa en röd lampa som innebär att en prövning ska göras. Här kan det - till skillnad mot de starkare skydden, Kvarskrivning och Fingerade Personuppgifter - ske misstag. Rådet är att man alltid är försiktig med att lämna ut sin adress i olika sammanhang -detsamma gäller telefon och mailadress. Besöker du exempelvis tandläkaren så kan du kanske ta receptionisten åt sidan och förklara varför du inte vill bli registrerad hos dem och figurera i något kundregister.

Ett skyddat boende ger skydd, men det är inget absolut sådant sett till känsligheten som kan komma av endast en sekretessmarkering. Ökar hotbilden i samband med det nya livet - att maken exempelvis får reda på i vilken stad man flyttat till så kan man ansöka om kvarskrivning. Det innebär att din adress försvinner från folkbokföringen och att du får en adress registrerad hos Skatteverket. 

14 Dec 2018