Fråga tandläkaren

Tandvården sticker ut

Många pekar på att svensk vård under senare år tagit flera steg tillbaka och där vi förr ansågs som ett föregångsland så är vi idag någonstans i den stora massan, vi sticker varken ut på ett positivt eller negativt sätt i jämförelse med andra länder. Har då dessa rätt och har Sverige en oroväckande utveckling gällande sjukvården?

Ja, i många fall så är det tyvärr så och sjukvården är heller inte isolerad i detta problem. Nej, oroväckande rapporter inom skola och omsorg finns även de tillgängliga och ser man till skolan så talar det senaste PISA-resultatet ett både tydligt och skrämmande språk som visar att något måste göras. Här krävs det således kraftansträngningar från alla håll för att Sverige som land åter ska kunna ligga i bräschen inom dessa viktiga områden.

Akuttandvård är bättre idag

Men – allt är inte enbart mörkt och svart i Sverige och det finns även delar inom exempelvis vården som tagit steg framåt och som de facto är bättre idag än vad de varit tidigare. En av dessa områden gäller tandvård och detta särskilt om man ser till den som äger rum i de större städerna i Sverige.

Det här förklarar vi genom tre stycken saker som samtliga gjort att tandvård idag är bättre än gårdagens. För enkelhetens skull så radar vi upp dessa tar avgörande detaljer nedan och skriver en liten förklaring kring hur förbättringen skett.

  • Priset. I exempelvis Stockholm har man sett att priserna för ett besök och en behandling hos en tandläkare blivit lägre och mer humant. Tidigare så har kostnaden för ett tandläkarbesök inneburit att plånboken tagit väldigt mycket skada; men tack vare fler mottagningar och verksamma tandläkare i Stockholm så har priserna – helt enkelt – blivit rimligare. Här kan privatiseringen vara den avgörande faktorn och förklaringen till förbättringen.
  • Akuttandvård. Tillgänglighet och flexibilitet är två saker som tidigare sällan nämnts i samma andetag som tandläkare. Något om är synd; en olycka kan inträffa när som helst och då måste en fungerande akuttandvård finnas till hands. Akuttandvård där man oavsett skada och oavsett tid på dygnet kan få den hjälp man behöver och här ser man en markant skillnad i positiv bemärkelse. Många tandläkare i Stockholm avsätter speciella tider öronmärkta för akuttandvård och där man som patient får går före de bokade kunderna i kön. Något som är väldigt bra – tandsmärtor kan, som bekant, vara väldigt ihållande och orsaka ett stort lidande. Akuttandvård således – men finns det något mer?
  • Fler tjänster. Tandläkare idag har en större förståelse för det rent estetiska och att det finns ett väldigt stort behov kring att korrigera exempelvis gula tänder och bleka dessa. Förut ställdes estetisk tandvård ganska långt ner i prioriteringslistan, men nu behandlas dessa problem med lika stort allvar som andra dentala skador, Även här kan man – till stor del – tacka det faktum att privatiseringar tillåtits då vissa mottagningar specialiserat sig på just estetisk tandvård; ett bevis om något på att det finns ett stort behov.
14 Dec 2016