Fråga tandläkaren

Tandläkare reser till paradisländer på patienternas bekostnad

Vissa företag bjuder svenska tandläkare på härliga utomlandsresor om de säljer tillräckligt mycket av deras produkter. Bland annat har resor till Mauritius och Kapstaden erbjudits till flera kliniker. De som betalar? Patienterna.

SVT:s program Aktuellt har avslöjat att företag har satt ett poängsystem i bruk där fler sålda produkter ger ett högre antal poäng. De här poängen kan sedan omvandlas till en riktig drömresa i paradisländer. Bland annat åkte 20 tandläkare till Kapstaden i Sydafrika, där bergsklättring och golf stod på schemat.

Kan klassas som mutbrott

Torbjörn Lindhe, vid institutet mot mutor, menar att det här kan handla om en mutsituation. Han påtalar att risken för att det handlar om mutor ökar när makar får följa med på sådana här resor, något som stämmer överens med det här fallet. Det aktuella företaget har nu slopat bonusprogrammet - men ett åtal är fortfarande möjligt. Preskriptionstiden för mutrelaterade brott uppgår till fem år. En juridisk prövning av det aktuella fallet är därmed fortfarande fullt möjlig.

Kritik mot poängsystemet

Flera tandläkare har framfört kritik mot det här systemet, bland annat Björn Klinge, som är professor vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han var bekant med fenomenet innan det avslöjades till det svenska folket och påstår att han tidigt har ställt sig mot det. Solnaprofessorn menar att han länge har försökt få fram det olyckliga i det. Han fortsätter genom att konstatera att tandläkare ju ska välja de produkter som är bäst för patienten – inte det som är bäst för tandläkaren.

Han tillägger också att eventuella rabatter bör gå till patienterna. Han påpekar sedan det faktum som tandläkarna inte vill höra – nämligen att det är patienterna som betalar för tandläkarnas golfspel och bergsklättring i paradisländerna. Hur det här påverkar tandläkarbranschen i Solna och Sverige återstår nu att se.

Vet mer – korruption i Sverige

  • I svenska brottsbalken finns två bestämmelser om mutbrott – Bestickning, som är mutarens (givarens) brott och Mutbrott, som innebär korrumpering och är mottagarens brott.
  • Muthärvan i Göteborg är ett av de mest uppmärksammade korruptionsfallen i Sverige. Tjänstemän vid Göteborgs kommun och företaget Göteborgs Energi misstänktes för att ha förskaffat sig vissa fördelar från entreprenörer.
  • Även Saab har uppmärksammats för misstänk korruption. Från den förre delägaren i Saab 39 Gripen, BAE Systems, har stora dolda summor överförts till olika typer av beslutsfattare i Sydafrika, Tjeckien och Ungern, länder som planet har sålts eller hyrts ut till.
9 Mar 2016