Fråga tandläkaren

Tandläkare i Solna – priser för proteser

För den solnabo med tandproblem kan det, som i resten av landet, bli en ganska stor utgift att skaffa proteser. Det finns många privata tandläkare i Solna, och priserna skiljer sig därmed en hel del åt. Gemensamt för de alla är dock att det är sällan det blir en billig affär.

En klinik i stadsdelen Hagalund har tydliga specifikationer och priser för vilken typ av protesbehandling det gäller – och priserna varierar mycket beroende på vilken typ av jobb det handlar om. Behöver man exempelvis en protes till hela munnen kan det bli väldigt dyrt. En underkäkesprotes (inklusive prefabricerade tänder) kostar här 8475 kronor. Samma pris gäller om man behöver protes till överkäken, något som kan resultera i en summa på 16 950 kronor om man är hårt drabbad.

Den som däremot bara behöver en justering av protesen kan pusta ut – 345 kronor är vad den här kliniken tar för ett sådant jobb. Den som behöver en implantatstödd täckprotes kan dock räkna med att plånboken blir tunnare. Och ju mer fixturer, desto dyre blir priset. En implantatstödd täckprotes med 2 fixturer kostar 16060 kronor, 3 fixturer 17950 kr och 4 fixturer kostar kunden 20480 kronor.

Den här privata kliniken kan jämföras med statens referenslista för priser, som de statliga mottagningarna ska följa. Endast en statlig tandläkarmottagning finns i Solna, och där kostar exempelvis en radikulärförankring (vid avtagbar protes) 3290 kronor enligt prislistan. Det här priset konkurrerar dock den privata kliniken i Hagalund hårt med – de tar endast 3125 kronor för samma jobb.

Allmänna tandvårdsförsäkringen

Viktigt att tänka på är att efter det år man har fyllt 20, omfattas man av den allmänna tandvårdsförsäkringen, något som innebär att man som patient får ekonomisk hjälp av Försäkringskassan. Kort sagt innebär stödet att alla som fyllt 20 kan få ett bidrag i form av en så kallad tandvårdscheck som tillämpas vid regelbundna tandvårdsbesök. Det här bidraget är 150 kr per år för åldersgruppen 30 – 74 år och det dubbla för personer i åldrarna 20 – 29 och 75 år och äldre.

Den här försäkringen ger också skydd mot höga kostnader – något som självklart påverkar de ovan nämnda priserna. Som patient har man mellan summorna 3 001 – 15 000 kr ett högkostnadsskydd där försäkringen betalar ut halva summan. Kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.

24 Jan 2017