Fråga tandläkaren

Tandimplantat ger ett bättre liv

Att tappa sina tänder innebär att både matsmältningen och det sociala livet blir lidande. Det senare upplever många som värre än det förra; man skäms över att visa upp sitt leende och man mår dåligt över att vistas bland folk. Något som skapar en slags alienation där många sluter sig inom sig själva och sällan lämnar hemmet mer än nödvändigt. Detta naturligtvis lite beroende på om tandlossningen in fråga varit omfattande eller om det handlar om någon enstaka tand samt vad som är den bakomliggande orsaken.

Tandlossning kan komma som en följd av olyckor, som en följd av sjukdomar eller av strakt medicinering såväl som av bristande skötsel av tänderna i fråga. Även missbruk kan ligga bakom. Oavsett vilket dock – tänderna är den fasad man visar för omvärlden och en spricka i denna innebär problem.

Viktigt med egna tänder

Lösningen då; hur ska man tänka om man av någon anledning börjar tappa tänderna – hur ska exempelvis du i Stockholm kunna parera detta och ändå få ett drägligt liv? Det första är naturligtvis att besöka en tandläkare som genomför en grundlig undersökning där han/hon fastställer bästa lösningen som skulle kunna tillämpas dig och dina dentala problem. En lösning som kan komma i form av två val: löständer eller tandimplantat.

Det förra alternativet kräver ingen närmare presentation: löständer är avtagbara tandproteser som du sätter in under morgonen och plockar ut under natten – med givna skötselregler att följa. Även om utvecklingen gått framåt kraftigt gällande tandproteser så handlar det fortfarande om att många upplever att tänderna glappar, att de känns onaturliga och att de ser konstiga ut. Därför är ofta tandimplantat en bättre lösning då den är att anse som en permanent sådan.

Tandimplantat blir ”vanliga” tänder

Om vi snabbt tittar på hur tandimplantat fungerar så innebär det att din tandläkare i Stockholm – efter en omfattande undersökning; något vi ska titta närmare på senare i texten – borrar in titanskruvar i ditt käkben. I dessa så fäster han sedan emaljkronor som fungerar som dina tänder.

Det här är naturligtvis en förenklad beskrivning av tandimplantat som dock leder oss till det väsentliga: tandimplantaten kommer att fungera som vanliga, ordinarie tänder. Titan tas nämligen upp av kroppen och växer fast; något som på sikt alltså innebär att de emaljkronor du har kommer att fungera precis som de tänder du tidigare haft.

Är du rätt kandidat för tandimplantat?

Den avgörande frågan är inte om tandimplantat är en bättre lösning än tandproteser – det är om du är en lämplig kandidat för att få sådana inopererade. Vi sa att en omfattande undersökning måste ske och inte sällan så tar en tandläkare in ren experthjälp att konsultera vid denna.

Avgörande är hur pass starkt käkben du har. I och med att det är i detta som man fäster titanskruvarna så är styrkan i benet det som avgör kring hur skruvarna fäster och hur de kommer att sitta i framtiden.

Exempelvis rökare kan ha ett så pass försvagat käkben att tandimplantat är uteslutet – likaså äldre, missbrukare och, av sjukdom, försvagade människor. Kort sagt: tandimplantat passar inte för alla och det krävs att en undersökning genomförs innan man kan överväga en operation. Bedöms du som en sådan – ja, då anser vi att du ska överväga lösningen då den ger dig bättre förutsättningar att leva precis som vanligt.

2 Feb 2018