Fråga tandläkaren

Så väljer du rätt tandläkare

I de flesta större städer finns både Folktandvården samt privata tandläkare. Prisnivåerna skiljer sig mellan olika kliniker men behöver inte vara lägre eller högre bara för att kliniken är privat. Som kund finns alltså fördel att jämföra flera olika tandläkare innan man bestämmer sig var man ska gå. Med en jämförelse kan man få flera fördelar – inte bara ekonomiska.

En fråga man kan ställa sig är ”När vill jag ha tillgång till vård?”. Vid en jämförelse av tandläkare i Solna visade det sig exempelvis vara relativt stor skillnad i öppettider. Det vanligaste är öppettider på vardagar mellan ungefär 7-17. Men en del kliniker har valt att ha öppet betydligt längre på kvällen för att därigenom möta behovet hos de som jobbar dagtid och inte kan komma ifrån under arbetstid. Även på mindre orter blir det allt vanligare med kliniker som någon gång per vecka har öppet till 20-22. Det behöver inte vara varje dag men genom denna flexibilitet skapas förutsättningar för vissa kunder att verkligen kunna boka en tid som passar.

I de största städerna, som exempelvis Stockholm, finns även de tandläkare som har öppet alla dagar i veckan. Det var inte det vanligaste alternativet men även i Solna fanns detta utbud av välja på. En del har även specialiserat sig på att alltid kunna ge tider samma dag som de bokas. Det kostar visserligen mer men skapar en stor flexibilitet. Kanske är det öppettiderna som väger allra tyngst i val av tandläkare. Vad kostar det för dig att gå ifrån jobbet? Kan du ens göra det på dagtid?

Vilket är ett billigare alternativ?

En annan fråga som man bör ta hänsyn till är kostnaden. Det är även en faktor som Varden.se tar upp på sin hemsida gällande val av tandläkare. I första hand kan man se vad det kostar med olika grundläggande undersökningar då det är vad som oftast sker. Skulle det sedan finnas behov av större ingrepp finns inget som säger att man måste vara ”trogen” sin tandläkare. Det går kontakta flera kliniker och fråga vad liknande ingrepp skulle kosta. Har du inte möjlighet att betala hela kostnaden på en gång är det även viktigt att se om de erbjuder delbetalningsmöjlighet och vad detta då kostar.

Viktigt med lokal tandläkare

Ytterligare en fråga är ”Var kan du åka?”. Har du bil och kan åka över hela din stad för att komma till din tandläkare eller behöver du välja en klinik som ligger nära dig? I jämförelsen från Solna, som hänvisas till ovan, jämfördes enbart tandläkare i den stadsdelen men samtidigt kan kunderna mycket väl åka till tandläkare som finns i stadsdelar i närheten. Med den stora kollektivtrafiken i Stockholm är det lätt att ta sig till andra delar. I mindre städer kan det däremot vara helt avgörande var kliniken är belägen.

Lycka till och kom ihåg att valet är ditt – Du har alltid rätt att välja själv och byta om du  inte är nöjd. Läs mer här för mer information.

23 Jan 2018