Fråga tandläkaren

Hur är det att jobba som tandläkare?

Funderar du på att jobba som tandäkare? Att jobba som tandläkare innebär mycket patientkontakt. Det är ju själva patienterna som man träffar i yrket. Om man nu inte väljer att studera och forska inom olika tandsjukdomar. Att jobba med människor innebär som oftast att man bör kunna hålla en god kontakt med andra. Vara servicevänlig och lyssna på sina patienter.

Oftast arbetar man två och två; en tandäkare tillsammans med en tandsköterska. En tandsköterska är inte en assistent till tandläkaren, även om man lätt kan tro det. Hon, eller han kan själv ha patienter som hon, eller han tar hand om. Då kan hon möta dem för konsultation och hon, eller han kan ta prover och ge råd om bäst tandvård.

Utbildningen är lång men lönen bra

En tandläkare har nästa lika lång utbildning som en läkare; fem års utsbildning på Tandläkarhögskolan. Det finns tandläkarhögskolor på lite olika ställen i Sverige; i Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund och i Linköping, bland annat. Det krävs oftast goda betyg för att komma in, då det är en ganska attraktiv utbildning, samtidigt som det ställer höga krav på en tandläkare, nästan lika höga krav som på tandläkare. Som tandläkare har man ju stort ansvar för sina patienter och de ska kunna lita på en tandläkare och de råd som en sådan ska kunna ge.

Det läser man på utbildningen

Som tandläkarstudent så läser man bland annat kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och anatomi. Andra ämnen som man läser är patologi, medicin och farmakologi. Av praktiska skääl så läser man även kommunikation, etik och annat, men man får göra mycket praktik udner utbildningens gång. När man sedna är klar med sin utbildning får man sin legitimation av Socialstyrelsen efter examen. Många patienter kan går till en högskoleutbildning och få en billigare vård genom att gå till tandläkarstudenter för sin tandvård. Läs mer om hur tandläkare i Jönköping arbetar på: tandläkarejönköping.nu.

Ska ha kunskap om tänder käkar

En tandläkare måste ha goda kunskaper om tänder och övriga käksystemet. En tandläkare ställer alltid en diagnos efter att ha undersökt tänderna. De ansvarar för den behandling som de utför på sina patienter. Som tandläkare undersöker man ju inte bara tänderna utan borrar, lagar hål utför operationer, behandlar inflammationer i tänderna, förebygger skador och mycket annat. Ibland måste en tandläkare se till så att patienter får den tandprotes som de kanske behöver. Då tar man som tandläkare av tryck av en patients tänder och sänder en beställning till en medicintekniker som tillverkar nya tänder i en protes.

 

11 Jan 2020