Fråga tandläkaren

En introduktion till tandläkaryrket

Tandläkare är efterfrågade över hela landet. Som tandläkare kan du alltså välja var du vill vara verksam, oavsett om det är mitt på Drottninggatan i Stockholm eller i ett mindre samhälle ute på landet. De arbetsuppgifter som en tandläkare utför i sitt yrke kan vara komplicerade, men förutom att vara stadig på handen, gäller det också att en tandläkare besitter viss social kompetens. Att vara tandläkare är trots allt ett omvårdnadsyrke, där kontakt med människor är en stor del av det vardagliga arbetet.

Arbetsuppgifter

En vanlig dag i en tandläkares arbetsliv består bland annat av att undersöka patienter, ställa diagnoser och dra en slutsats om vilken behandling patienten behöver. Att kunna fatta goda beslut är en viktig förmåga som tandläkare. Det är alltid på tandläkarens ansvar att rätt behandling väljs och att behandlingen genomförs. Att ansvara för att behandlingen blir genomförd behöver inte betyda att det alltid är tandläkaren som gör dem. Han eller hon kan fördela vissa uppgifter till tandsköterskor och eller tandhygienister.

Mer konkret kan en tandläkares arbetsuppgifter bestå av till exempel:

  • Laga hål i tänderna
  • Göra rotfyllningar
  • Genomföra operationer av olika slag
  • Behandla tandköttsinflammationer

Många patienter kommer också in med felställda tänder som behöver ersättas eller rättas till med hjälp av implantat. I sådana lägen behandlar tandläkaren patienten i samarbete med en tandtekniker, som också ligger bakom tillverkningen av protesen, tandställningen eller det som ska sättas in.

Utbildning

För att få arbeta som tandläkare krävs en genomförd utbildning på universitetsnivå, vilken tar fem år. Ett populärt lärosäte för tandläkarutbildningen är Karolinska Institutet, som ligger relativt centralt i Stockholm (ungefär 20 minuter med kollektivtrafik från Drottninggatan).

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för tandläkare är god. Som nämnt i inledningen kan du själv välja om du vill arbeta mycket centralt – Drottninggatan i Stockholm (eller Drottninggatan i någon annan stad för den delen) till exempel – eller på någon mer avlägsen plats i landet. Tandläkare är mycket efterfrågade i princip över hela landet.

Enligt Arbetsförmedlingen råder det ”mycket liten” konkurrens om jobben i hela Sverige – förutom i Stockholmsregionen och i Lappland. Den som vill arbeta här bör dock inte ha några problem att hitta en anställning då konkurrensen här ändå bedöms vara ”liten”.  

Vilka egenskaper bör en tandläkare ha och utveckla?

Som tandläkare har man ett ansvar över patienternas hälsa. Således är det viktigt för en tandläkare att vara kommunikativ och noggrann. Att vara kommunikativ är viktigt för att patienten tydligt ska kunna förstå de råd som ges och vad behandlingen innebär. Likaså bör man kunna svara på patienternas frågor och funderingar på ett bra sätt.

Att vara noggrann är även det viktigt. Är man inte metodisk och systematisk ökar riskerna för misstag vid operationer, behandlingar och diagnostiseringar markant. Vidare bör en tandläkare vara empatisk, serviceinriktad och ha en god förmåga att fatta egna beslut.

Här kan du läsa mer om hur tandläkare arbetar.

19 Jun 2017