Fråga tandläkaren

Besök årligen en tandläkare i Sundbyberg

Den stora anledningen till att många personer i Sverige avstår från att besöka en tandläkare handlar om ekonomiska skäl och där man anser att kostnaden för ett besök är på tok för hög. Här finns en viss poäng; Sverige har förhållandevis dyra kostnader för tandvård om man jämför med övriga europeiska länder. En kostnad som dock inte går att applicera till samtliga tandläkare då vi nämligen också har fri prissättning och där tandläkaren på egen hand skapar sin egen prislista. Man kan således inte generalisera och säga att en tandläkarbesök är för dyrt då det de facto skiljer sig åt dem emellan.

Dessutom så måste man också väga in en annan aspekt i frågan om kostnaden för en tandläkare och här behöver man egentligen bara ställa sig själv en fråga för att man ska förstå vad vi menar. Frågan lyder enligt följande: hur mycket kommer det att kosta om jag avstår?

Att besöka en tandläkare åtminstone en gång per år är något som i slutändan sparar mycket pengar och – enkelt förklarat – det är billigare att ta bort lite tandsten än vad det är att låta karies söka sig ned i en tandrot där en kostsam rotfyllning måste äga rum. Väljer man bort sitt besök hos en tandläkare av ekonomiska skäl så agerar man väldigt kontraproduktivt.

Billiga tandläkare i Sundbyberg

Att vi nämnde den fria prissättningen ovan ska vi titta lite närmare på och försöka blåsa ner ytterligare en myt gällande detta. Många verkar nämligen tro att denna fria prissättning innebär att en tandläkare lägger sig på en hög prisnivå och att alla andra följer samma exempel – ett slags monopol där kunderna tvingas betala mer pengar. Så är det inte och ser man till Stockholm och närliggande områden som exempelvis Sundbyberg så är det precis tvärtom.

I Sundbyberg och i Stockholm så har nämligen det motsatta inträffat; en tandläkare konkurrerar om kunderna med en annan tandläkare och vapnet i detta är att sänka priserna. Priset för en tandläkare i Stockholm är således betydligt mer humana än om man bor i en stad där det inte finns så många mottagningar.

I en sådan stad kan ett visst monopol förekomma – men i exempelvis Sundbyberg så råder en sund konkurrens mellan tandläkare och detta är enbart till gagn för kunderna som kan genomföra detta nödvändiga, årliga besök för en väldigt rimlig kostnad.

26 Jun 2017